Datum: 17-01-2022 - 12:13
16
okt
'14

Bollengemeenten stellen één uitvoeringsagenda op voor Economie en Toerisme.

Door gericht samen te werken kunnen ze veel beter bijdragen aan het versterken en verbeteren van de regionale economie. Natuurlijk doen ze dat met het bedrijfsleven. Met de uitvoeringsagenda in de hand, treden de gemeenten vanaf eerste kwartaal 2015 als één partij naar buiten...

Op naar één uitvoeringsagenda Economie en Toerisme.
Deze week hebben de colleges ingestemd met de bestuursopdracht ‘Samenwerking in de Duin- en Bollenstreek’. Met het bedrijfsleven samen op voor een vitale streek.

Startschot:
De Bollengemeenten hebben eerder al strategische samenwerkingsafspraken gemaakt om bij te dragen aan een sterke regionale economie.

Nu zetten ze de volgende stap. Met de collegebesluiten is het startschot gegeven voor het opstellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda waarin de strategische samenwerkingsafspraken op het gebied van economie zijn uitgewerkt. De lat ligt hoog.

De ambitie: een scherpe positionering van de Bollenstreek als bloeiende economische regio, in het hart van de deltametropool, waarbij gericht wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Voor het uitdragen van zo’n agenda zijn ze bereid hun samenwerking verder te verbreden. Samen op voor werkgelegenheid, slagkracht en innovatie.

De uitvoeringsagenda zal dan ook veel concrete acties bevatten om het potentieel van de Duin en Bollenstreek te verbeteren en volledig te benutten, met gemeenten die samen met ondernemers gericht sturen op gewenste ontwikkelingen als ‘kennisintensivering’, ‘versterking van het ruimtevaartcluster en de greenport’ en de ‘ontwikkeling van een regiomerk en een regiomarketing’.

Opstellen:
Het opstellen van de concept-uitvoeringsagenda is inmiddels gestart. Een werkgroep met ambtenaren Toerisme en Economie is ermee aan de slag gegaan. Het doel is om de gemeenteraden in april 2015 een uitgewerkte uitvoeringsagenda met een strategische visie vast te laten stellen.

Kracht van de regio:
De Teylingse wethouder Bas Brekelmans is namens de gemeenten coördinerend wethouder: “We geloven in de kracht van de regio. Het is aan ons om onze rol te nemen en te komen tot een uitvoeringsagenda waarmee we effectief bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.”

Concept op werkconferentie:
Het verstrekken van deze bestuursopdracht valt samen met de organisatie van een grote werkconferentie door de provincie Zuid-Holland, gepland maandag 10 november. De Duin en Bollengemeenten willen tijdens deze werkconferentie een concept-uitvoeringsagenda inbrengen en met de aanwezige ondernemers hierover te discussiëren.