Datum: 09-08-2020 - 13:28
10
okt
'14

Jan Hertogh benoemd tot erelid Shantykoor ’t Bollenhart bij afsluiting van verenigingsjaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering die gehouden is in september jl. hebben de leden van shantykoor ’t Bollenhart het verenigingsjaar 2013–2014 afgesloten. Het is een enerverend jaar geweest. In dit verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, is de 3e cd...

van de vereniging uitgebracht. Deze cd, die onder de naam “ ’t Bollenhart op koers” is uitgebracht, is heel goed in de smaak gevallen bij het publiek. Een record aantal cd’s zijn al aan de man gebracht.

Daarna heeft de vereniging haar 12 ½ jarig bestaan  gevierd. Op 10 mei met een jubileum concert in de St. Jozefkerk. Aan dit concert heeft niemand minder dan Rosalie Krijger-Jordaan haar medewerking verleend. De leden van de vereniging kijken vol trots terug op dit geweldige concert.

Op 31 mei hebben de leden het jubileum met elkaar gevierd. En zoals het een shantykoor betaamd is dit jubileum gevierd op het water. Als het ergens past om shanties te zingen dan is dat natuurlijk wel op het water. Een geweldige middag!

Jan Hertogh benoemd tot erelid!
Ook heeft er dit verenigingsjaar een wissel van dirigent plaats gevonden. Jan Hertogh heeft het dirigeerstokje overgegeven aan Jan de Klerk, die al vele jaren als zanger aan het koor verbonden is. De vereniging is heel blij dat zij iemand uit eigen gelederen bereid hebben gevonden de muzikale leiding van het koor over te namen. Als blijk van waardering is Jan Hertogh benoemd tot erelid van de vereniging.

Vervolgens  stond de vereniging voor de klus de organisatie van het plaatselijke Shantyfestival in Noordwijkerhout op zich te nemen. De Stichting Shantyfestival Noordwijkerhout had aangegeven te stoppen met de organisatie van dit evenement. Het festival in Noordwijkerhout staat te goed bekend om er mee te stoppen. De hiervoor in het leven geroepen commissie is er in geslaagd een geweldig festival te organiseren. En dit op zich geeft weer veel vertrouwen voor de toekomst van het Noordwijkerhoutse Shantyfestival.

Shantykoor ’t Bollenhart is in de gelukkige omstandigheid dat zijn naast de bijna 60 leden ook beschikken over een flink aantal “Vrienden van ’t Bollenhart” Deze vrienden ondersteunen de vereniging omdat zij de optredens en het repertoire waarderen. Je kan je als vriend aanmelden op de website van ’t Bollenhart (www.shantykoorbollenhart.nl) of bij een van de leden.

Tijdens de genoemde algemene leden vergadering is afscheid genomen van Niek Sluis als penningmeester van de verenging. Niek kon deze taak niet meer verenigen met zijn andere werkzaamheden. Zijn plaats is ingenomen door Jaap Beunder. Jaap is een ervaren bestuurder en de leden hebben er alle vertrouwen in dat Jaap hun financiën goed zal beheren. Niek Sluis, die overigens wel als accordeonist aan het koor verbonden blijft werd op passende wijze bedankt voor het vele werk dat hij verzet heeft.

Vol vertrouwen zijn de leden het nieuwe verenigingsjaar ingegaan. Want als de schijn niet bedriegt gaat er ook dit jaar weer het nodige gebeuren.

Foto PR:
Jan Hertogh (erelid) geeft dirigeerstokje over aan de nieuwe dirigent Jan de Klerk.