Datum: 05-07-2020 - 19:33
06
okt
'14

NZLokaal zoekt de inwoner op in De Zilk!

Zaterdag 4 oktober waren leden van de fractie van NZLokaal weer te vinden op straat en wel ditmaal in De Zilk, nabij de plaatselijke bakker. Op dezelfde wijze als twee weken daarvoor werden bewoners gevraagd hun mening te geven over alle mogelijke zaken, die hen bezig...

hield en die raakvlakken zou kunnen hebben met de gemeentelijke politiek. Het was opvallend, dat er zeer veel animo was voor een goed gesprek en ook waardering voor deze aanpak van NZLokaal.

Eindelijk eens een nieuwe politiek partij met echte aandacht voor het wel en wee van de inwoners van De Zilk en ook waardering voor het feit, dat NZLokaal niet alleen maar actief is tijdens de verkiezingscampagne.

Een ander belangrijk punt van de "viltstiftencampagne" van NZLokaal betreft het communiceren in twee richtingen: niet alleen maar uitleggen wat je zou willen overbrengen naar de inwoners, maar luisteren naar datgene wat de inwoners bezig houdt en als politieke partij zo veel mogelijk daarnaar handelen.

Opvallend was de enorme betrokkenheid bij de voorgenomen doortrekking van de provinciale weg langs Vogelenzang richting Hoofddorp/A4, de zogenaamde Duinpolderweg: niemand zag het nut en de noodzaak in van dit zeer dure prestigeproject. Indien er toch gekozen zou moeten worden voor een verbetering van de Oost-Westverbinding, dan gaat als alternatief de voorkeur van veel Zilkers uit naar een route vanaf de Ruygenhoek naar de Steenfabriek/N 207.

Ten aanzien van de verdwenen pinautomaat werd er aangedrongen op het blijven zoeken naar een oplossing, waarbij 24 uur per dag gepind zou kunnen worden. En men ziet graag meer grondgebonden seniorenwoningen (hofjes) en betaalbare woningen voor jongeren.

Er werd ook gewezen op te weinig toezicht op overhangende beplanting of verkeerde aanplant door de gemeente. Looproutes worden soms voor meer dan de helft in beslag genomen door overhangende takken, waardoor er bijvoorbeeld problemen ontstaan voor het passeren van rolstoelen of kinderwagens.

De leden van de fractie van NZLokaal hebben de raadgevingen ter harte genomen en zullen waar en wanneer mogelijk aandacht vragen voor deze onderwerpen binnen de gemeenteraadscommissies of de raad.