Datum: 18-04-2021 - 14:11
25
sep
'14

Planschadeverzoek omwonende Victorschool/Puyckendam afgewezen.

De nieuwbouw(plannen) van de Victorschool/Puyckendam heeft in de afgelopen jaren tot veel reacties, bezwaren en aanpassingen van de plannen geleid. Er liep tot voor kort nog steeds een bezwaar, want één van de omwonende had een planschadeverzoek ingediend...

voor de geleden schade die de bewoner meende te hebben als gevolg van het bestemmingsplan Victor/Puyckendam.

Een onafhankelijk adviseur heeft het verzoek onlangs bekeken en geconcludeerd dat er te weinig schade is, het blijft onder het eigen risico. Vandaar dat de Commissie Bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen.