15
sep
'14

Prinsenhofschool gestart met de invoering van SWPBS.

Vandaag is de Prinsenhofschool gestart met de invoering van SWPBS. De afkorting staat voor 'School Wide Positive Behavior Support' en is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gemeenschappelijke waarden zoals respect,...

veiligheid en vertrouwen, bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt met tekeningen ontworpen door oud leerling Thomas Pieterse.

Leerlingen weten onder andere door middel van deze tekeningen welk gedrag er van ze wordt verwacht. De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat kinderen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.

Om positief gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden.

Foto's van de onthulling door de jongste en oudste leerling van de school, van de SWPBS-tekeningen vervaardigd door Thomas Pieterse (foto 3).

Foto's PR.