Datum: 08-08-2020 - 02:01
26
aug
'14

Bouw woningen Victoria-park binnenkort van start.

Vanaf maandag 25 augustus is aannemingsbedrijf GP Groot Infra BV, in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout, begonnen met het bouwrijp maken van plan Victori Fase 1 (Victoria-park), op de locatie Watermolen/Kerkstraat. Na de sloop van de fundatie van de voormalige Bowling...

en het inrichten van het bouwterrein zal begonnen worden met de aanleg van de riolering en het op niveau brengen van het terrein. Vanaf medio oktober 2014 zal gestart worden met de bouw van de woningen en de aanleg van de wegen, parkeerplaatsen en voetpaden. Deze werkzaamheden duren in totaal ca. 9 maanden, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Tijdens deze periode kunt u enige hinder ondervinden. Het bouwverkeer wordt met behulp van verkeersborden via de Kerkstraat, Ericastraat, Maandagsewetering en het industrieterrein naar de Provinciale weg geleid en vice versa. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip hiervoor.  

Voor vragen kunt u terecht bij de heer J.J.A.M. Rodenburg, Team Ruimtelijk Beheer, tel. 343 888 of bij de heer R.E. Koekkoek, Team Ruimtelijke Ordening, tel. 343 856.Bouwverkeer.