Datum: 29-01-2020 - 22:48
13
aug
'14

Nieuws van de voedselbank Noordwijkerhout. (1)

De voedselbank Noordwijkerhout is in 2006 gestart met het uitdelen van voedsel aan 1 deelnemer. Gedurende de daarop volgende jaren nam het aantal deelnemers gestaag toe. Een bijkomend probleem was het beschikbaar zijn van een locatie als verdeelpunt. En, naarmate het...

aantal deelnemer toenam verhuisde de voedselbank regelmatig van de ene locatie naar de andere. In oktober 2012 kwam de Stichting Maasgaarde met het voorstel in de nieuw te bouwen Maasgaarde een verdeelpunt voor de voedselbank in te richten.

Dankzij diverse sponsors kon de voedselbank we meedoen met de bouw en zo een definitief onderdak krijgen. Op 24 november 2013 werd het gebouw, de Nieuwe Maasgaarde, onder grote belangstelling en met dank aan de sponsors geopend. En, dank zij de bijdrage van de  Noordwijkerhoutse ondernemers met levensmiddelen, diervoeding, vleeswaren en zwembadkaartjes konden ook de deelnemers aan de voedselbank delen in de vreugde.

Op 28 november konden vanuit dit nieuwe verdeelpunt voor het eerst de voedselpakketten wekelijkse worden opgehaald. Het verdeelpunt beschikt over een ruime opslagruimte waardoor de voorraden overzichtelijk beschikbaar zijn. Eindelijk een opslagruimte die, dankzij de bijdrage van sponsoren, maar vooral met hulp van vrijwilligers, professioneel werd ingericht.

Het aantal deelnemers van de voedselbank is wisselend. Deelname aan de voedselbank kan voor maximaal 3 jaar. Het maandelijks te besteden inkomen is maatgevend voor deelname. Om misverstanden te voorkomen wordt de financiële situatie van een deelnemer regelmatig getoetst  aan de uitgangspunten.  Nu, in augustus, zijn 85 personen waaronder 38 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, voor een belangrijk deel afhankelijk van de voedselbank.

De voedselbank Noordwijkerhout kan slechts blijven bestaan met hulp van sponsoren, maar nog meer dank zij de inzet van heel veel vrijwilligers die veel van hun tijd daaraan besteden. Bijzonder veel dank daarvoor is ook hier dan zeker op zijn plaats. De foto geeft een beeld van het uitdeelpunt. Door een aantal vrijwilligers worden de kratten van/voor de deelnemers gevuld waarbij rekening gehouden wordt met de gezinssamenstelling.

Uiteraard is uw financiële bijdrage als sponsor van de voedselbank van harte welkom. U kunt daarbij gebruik maken van bankrekeningnr. NL35RBRB 0898508851 t.n.v. Stichting Voedselbank Noordwijkerhout.

Wordt vervolgd.
Henk de Kleer, penningmeester

Foto PR