08
aug
'14

Gemeente en provincie ondersteunen project Zuid-Hollands Landschap.

Voor het herstel van de Landgoed-allure Nieuw Leeuwenhorst heeft Stichting Zuid-Hollands Landschap een visie op laten stellen, waarvan uit een aantal deelprojecten gaan uit voortvloeien. Een van de deelprojecten is het realiseren van informatieborden, picknicksets en rustbanken. Zowel...

de provincie als de gemeente Noordwijkerhout dragen daar financieel aan bij. Het Zuid-Hollands Landschap verzorgt de uitvoering van dit project. Het college heeft vlak voor de zomer besloten aan de raad voor te stellen het krediet voor dit deelproject beschikbaar te stellen.