Datum: 05-08-2020 - 15:10
01
aug
'14

Nieuwe stuurgroep en film voor Duinpolderweg.

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg (de Duinpolderweg) die men voor ogen heeft, tussen de N206 en de A4...

kan het (vracht)verkeer buiten de dorpen om rijden. Het doorgaande verkeer dat nu door de dorpen heen rijdt zal daardoor afnemen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden.

De betrokken regionale overheden (provincies, regio’s en gemeenten) verbonden in een stuurgroep, zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe verbindingsweg, de Duinpolderweg, het beste in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek kan komen.

Na het benoemen van de vier varianten voor de Duinpolderweg, worden deze verder uitgewerkt zodat er een (technisch, maatschappelijk en landschappelijk) onderbouwde keuze gemaakt wordt gemaakt voor een tracé. De regionale overheden zijn met het rijk in gesprek over medefinanciering om deze vervolgfasen mogelijk te maken.

Nieuwe stuurgroep:
Door de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben er behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden in de stuurgroep. Graag introduceren wij bij u de nieuwe leden van de stuurgroep. Naast de al zittende leden, de Gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, Elisabeth Post en Ingrid de Bondt en Jeske Verkerk van Rijkswaterstaat bestaat deze nu uit de volgende personen:

Stadsregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer: Derk Reneman
Regio Holland Rijnland en gemeente Hillegom: Ivo ten Hagen
Gemeente Bloemendaal: Marjolein de Rooij
Gemeente Heemstede: Pieter van de Stadt
Gemeente Noordwijkerhout: Hans Knapp

Film (8.29 min.) Duinpolderweg:
De Duinpolderweg is een complex proces waarin een groot aantal  verschillende onderwerpen terug komen. Om op een toegankelijke wijze te presenteren waarom de stuurgroep streeft naar aanleg van de weg is een film gemaakt. In deze film worden daarnaast ook enkele (persoonlijke) portretten geschetst van mensen uit de regio die baat of juist last hebben bij en van een mogelijke nieuwe verbinding. De film staat ook op de website van de Duinpolderweg, hier kunt ook terecht voor alle informatie over de Duinpolderweg.