02
jul
'14

Regio wil huisvesting voor arbeidsmigranten verbeteren.

In Holland Rijnland werken tussen de tien- en vijftienduizend arbeidsmigranten en naar verwachting komen daar nog ruim vierduizend arbeidsplaatsen bij. Om overbewoning en onveilige en illegale woonruimte tegen te gaan, ondertekenden de veertien gemeenten in Holland Rijnland...

samen met werkgevers en huisvesters op 27 juni jl. een convenant.

‘Arbeidsmigranten spelen een economisch belangrijke rol’, geeft Jan Uit den Boogaard, voorzitter van het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten, aan. ‘Deze buitenlandse werknemers werken vaak tijdelijk in de land- en tuinbouw. We zijn moreel en wettelijk verplicht om samen te zorgen voor gezonde, veilige en kwalitatief goede huisvesting.’

Menswaardig wonen
In het convenant is afgesproken dat de gemeenten handhaven om onveilige situaties te voorkomen en planologisch meewerken om nieuwe huisvesting te creëren. Commerciële huisvestingsorganisaties en woningcorporaties zorgen voor tijdelijke en blijvende woonruimtes door bijvoorbeeld leegstaande kantoren, woningen en hotels om te bouwen. Zodat werkgevers, zoals uitzendbureaus, daar hun werknemers kunnen huisvesten. Uit den Boogaard: ‘Zo voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en ontstaat menswaardige huisvesting. Sancties gelden er niet. Wel spreken we elkaar aan op onze verplichtingen. Het is nu vooral een kwestie van het nakomen en handhaven van alle voorgeschreven normen.’
Aandachtspunt

Volgens Piet van Bostelen, directeur van Abflexkracht, zijn de opgestelde richtlijnen een begin. ‘Goede huisvesting van buitenlandse werknemers kent een moeizame weg. De veertien gemeenten kunnen beter gezamenlijk en niet apart optrekken en halen daar meer voordeel uit. Pas dan zijn we veel discussie kwijt en kunnen we echt goede huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio realiseren. Belangrijk is dat het een vast aandachtspunt op de agenda van Holland Rijnland blijft.’

Keurmerk
Positief is Van Bostelen over de invoering van de landelijke certificering voor de huisvesting van arbeidsmigranten door de stichting normering flexwonen (SNF). ‘Zo’n keurmerk geeft aan dat alle huisvesting op orde is wat betreft brandveiligheid, hygiëne, bereikbaarheid en toezicht. De huisbeheerders controleren of de woningen aan de eisen van dit keurmerk blijven voldoen.’  Uit den Boogaard: ‘Met de ondertekening van het convenant hebben alle betrokken partijen afgesproken zich aan de kwaliteitseisen voor huisvesting te houden.’

Foto PR
Noordwijkerhoutse inbreng door Aad Verkade van Woningstichting Sint Antonius van Padua en Nico Geerlings van Flexible Human Services.