Datum: 02-06-2020 - 20:52
26
jun
'14

Parkeerverbod op de kop Piet Gijs / Hillarey's Leidsevaart.

Omwonenden van de Leidsevaart (bij Piet Gijs) klaagden al langer dat op de toch al smalle Leidsevaart, veelvuldig geparkeerd wordt door bezoekers van de twee restaurants en de bewoners van boven de restaurants. Dit levert gevaarlijke situaties op en wordt er ter plaatse...

ook nog eens te hard gereden volgens de omwonenden. Onlangs is dat door de gemeente met maatregelen teruggebracht naar een 30km zone.

Op het verzoek van de omwonenden om een parkeerverbod in te stellen op dat gedeelte van de Leidsevaart, is door de nieuwe portefeuillehouder wethouder Knapp opnieuw een onderzoek ingesteld. Tijdens de commissievergadering van Samenlevingszaken deelde wethouder Knapp mee dat hij na overleg met omwonenden en de uitbater van Hillarey's een parkeerverbod gaat instellen op dat gedeelte van de Leidsevaart. Volgens de wethouder is er ter plaatste sprake van een ongewenste situatie door daar auto's te parkeren. Dit levert gevaarlijke situaties op en daarom gaat er een parkeerverbod ingesteld worden.

Het grote probleem is dat er in die omgeving een flinke parkeerdruk ligt, op termijn moet daar verlichting komen door het mogelijk creëren van extra plaatsen door de gemeente. Tevens is de provincie van plan om 14 extra parkeerplaatsen te maken bij de ingang van het VAM-terrein aan de overkant van het spoor.

De wethouder onderzoekt ook nog de klachten dat er wellicht geen vergunning is voor het wonen in een voormalig bollenbedrijf op de 's Gravendamseweg 4-6. Volgens omwonenden wonen hier veel te veel arbeidsmigranten en dat geeft volgens de omwonenden ook een flinke parkeerdruk.