Datum: 05-06-2020 - 15:06
05
aug
'14

Aanlegsteiger in trekvaart (Fagelbrug) ter hoogte van Landgoed Leeuwenhorst.

In 2012 ondertekenden 6 Bollenstreekgemeenten een gezamenlijke ambitieverklaring om het Recreatie en Toerisme te bevorderen. Vervolgens werd een gezamenlijk budget gerealiseerd voor een uitvoeringsprogramma rondom 5 thema's: wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie...

en regio-marketing. Ook de gemeente Noordwijkerhout doet actief mee om recreatie en toerisme te faciliteren/stimuleren. Daarnaast spelen de provincie en Holland Rijnland ook een rol bij deze projecten qua beleid en financiering. (Provincie: Culturele Erfgoedlijnen Oude Landgoederenzone, Atlantik Wall en Trekvaarten). Holland Rijnland: Regionaal groenprogramma 2010-2020 & 'De Tuin van Holland')

Zowel de provincie als Holland Rijnland en de 6 Bollenstreekgemeenten (via het gezamenlijke budget) dragen bij aan kosten voor de aanleg van een steiger in de trekvaart vlakbij de Fagelbrug (zie foto) ter hoogte van Landgoed Leeuwenhorst. Het college is onlangs akkoord gegaan met het voorstel aan de raad om het krediet voor de aanleg van de steiger beschikbaar te stellen.