23
jun
'14

Aanpak snelheidsovertredingen bij de skatebaan. (86 bekeuringen 17-06-14)

De auto is een prettig vervoermiddel dat je comfortabel en snel naar de plaats van bestemming brengt. Maar soms vinden we het nodig om net even iets sneller te rijden dan is toegestaan. De feiten wijzen uit dat deze onderschatting van het rijden boven de maximumsnelheid...

voor hachelijke situaties kan zorgen. Met hoge snelheden is het lastiger om adequaat te reageren in de auto en dient veel eerder te worden geanticipeerd op wat er gebeurt op de weg. De gemeente en de politie hebben de afgelopen tijd een aantal klachten gekregen over de snelheid van automobilisten bij de skatebaan op de Herenweg. Dit levert een gevaarlijke situatie op omdat daar geregeld kinderen oversteken om de skatebaan te bereiken.

Naar aanleiding van die klachten, en om de problemen in kaart te brengen, heeft de politie een snelheidscontrole gehouden. Daaruit is naar voren gekomen dat er sprake was van een fors aantal snelheidsovertredingen (zie onderstaande tabel.)
Datum > 17 juni 2014
Locatie > Herenweg  
Aantal passanten > 1071  
Aantal overtreders > 86  
Hoogst gemeten snelheid in km /per uur > 76
(maximum snelheid is 50 km per uur)

Alle snelheidsovertreders zullen een boete krijgen. In het geval van de overtreder die 26 kilometer te hard reed betekent dit een boete van € 218,-. De boetes worden opgelegd op basis van een objectieve landelijke richtlijn van het Openbaar Ministerie. Voor verdere informatie hierover zie: klik hier.

Naar aanleiding van de eerdergenoemde snelheidscontrole heeft de gemeente in overleg met de politie besloten hiermee door te gaan. Daarnaast zal ook worden gekeken of de wegen zodanig kunnen worden ingericht dat het moeilijker wordt om te hard te rijden.

Als we allemaal op de verkeerssnelheid letten, zullen er niet alleen minder boetes worden uitgeschreven maar zal hierdoor ook de verkeersveiligheid in Noordwijkerhout worden verhoogd. Veilig verkeer is tenslotte een zaak van ons allemaal!

Gemeente Noordwijkerhout.