Datum: 30-03-2023 - 07:56
18
jun
'14

Elly Vliet Vlieland over 40 jaar Regenboogschool

Dit schooljaar viert de Regenboogschool het 40-jarig bestaan. Het jubileumfeest start op maandag 23 juni en eindigt 2 weken later met......dat blijft een verrassing. Natuurlijk hoort er bij een jubileum ook een reünie en deze staat gepland op vrijdag 27 juni van 19.00 tot 22.00 uur...

Vind je het leuk om je oud klasgenoten en je toenmalige juffen of meesters weer eens te ontmoeten, geef je dan voor 23 juni 2014 op via de volgende link: http://regenbooglustrum.blogspot.nl/. Er is een speciale lustrumblog met iedere dag iets uit het archief van de Regenboog en natuurlijk ook een inschrijfformulier voor de reünie. Maak € 5,- over op giro NL20 INGB 0006 4473 47 en we zien je graag op 27 juni.

40 jaar Regenboogschool
Interview adjunctdirectrice Elly Vliet Vlieland:

“Onze school was en is nog steeds de leukste school van Noordwijkerhout “ zegt Elly Vliet Vlieland adjunct-directeur van de Regenboog. Elly werkt al sinds 1976 op de Regenboog en zij kan van alles over de geschiedenis te vertellen. “In 1974 begon de school in de huishoudschool aan de Duindoornstraat. Het waren nog maar twee klassen en Nelleke van der Weiden-Geerlings en Bert Voorn vormden samen de lagere school. Ineke Maurits was hoofdleidster van de kleuterschool.

Al snel werd er een gebouw neergezet aan de van Iersellaan en daar groeide de Regenboog tot we 5 jaar geleden naar de overkant van de straat verhuisden en aan de Ambachtsweg neerstreken. En zo volgden 40 jaar Regenboog met allerlei hoogtepunten, feesten en natuurlijk heel veel leren. Een aantal zaken is nieuw, zo kwam er drie jaar geleden een nieuwe directrice Charline Fijnaut die al snel inburgerde en het prima naar haar zin heeft.

Er kwam ook een buitenschoolse opvang in de school waar de Kindervillawereld de kinderen voorschools en naschools opvangt. De Regenboog biedt ook nog ruimte aan de Hommels, gehandicapte kinderen gehuisvest in een lokaal in een gewone basisschool. Ook werken we nu met een continue rooster waarbij we lunchen op school. De Kindervillawereld zorgt voor begeleiding tijdens het buiten spelen. Om 14.45 uur gaan de kinderen dan weer naar huis.

Niet alles is nieuw, zo wordt er nog steeds Jenaplanonderwijs gegeven”. Elly legt uit wat Jenaplan is “Het principe van Jenaplan is het gesprek, het spel, het werk en vieren. Je springt in op de behoefte van kinderen en probeert er uit te halen wat erin zit. Het is maatwerk en dat maakt het voor iedereen een fijne manier van onderwijs. Dat blijkt ook uit de enthousiaste verhalen van oud-leerlingen die zich aanmelden voor de reünie. De weeksluitingen, keuzecursus en kamp zijn veelgehoorde termen.

Op vrijdag 27 juni 2014 staat er een reünie gepland voor alle oude bekenden zoals leerlingen leerkrachten, oud-bestuurders, mr-leden, oc-leden. Inmiddels hebben zich al 130 leerlingen aangemeld en zullen er ook heel wat leerkrachten aanwezig zijn. Mochten er nog mensen zijn die zich aan willen melden, dan kan dat nog tot 23 juni, klik hier.

Natuurlijk gaan we ook voor de huidige leerlingen een feestje bouwen en dat zullen we twee weken lang gaan want er is een heel feestprogramma samengesteld. Met workshops, een vossenjacht en een dansoptreden in de Schelft. Er is ook een specialeREGENBOOGLUSTRUMBLOG waar heel veel klassenfoto’s zijn terug te vinden. Kortom gaan we met iedereen een leuke tijd tegemoet, aldus Elly Vliet Vlieland.

De oude huishoudschool in de Duindoornstraat.