Datum: 14-08-2020 - 18:41
27
me
'14

Persconferentie door het college in ere hersteld

In de vorige collegeperiode hielden de wekelijkse bijeenkomsten, op dinsdag voor de pers, op te bestaan. Het toenmalige college riep daarna de pers bijeen als het volgens hen echt nodig was. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was communicatie met...

name door NZLokaal een hot item. Nu zit deze partij niet in het college maar het nieuwe college heeft toch ook besloten om de communicatie naar de burgers toe te gaan verbeteren. Eén onderdeel daarvan is volgens de verantwoordelijke wethouder Bert Gotink, het in ere herstellen van de persconferentie. In een proef van een jaar zullen voorafgaande aan de nieuwe ronde van commissie- en raadsvergaderingen een pers bijeenkomst worden belegd. Na dat jaar zal worden bezien of deze persbijeenkomsten bijdragen om de communicatie naar de burger toe te verbeteren.

Foto PR