Datum: 24-02-2020 - 00:33
22
me
'14

Straatnaam 'Abeelenpark' voor toekomstige woonwijk naast het Bulb Trade Park.

Bulb Trade Park is het nieuwe, hoogwaardige bedrijventerrein voor moderne, internationaal opererende bloembollenhandels- en exportbedrijven en hulpbedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Bulb Trade Park is gesitueerd aan de provinciale weg N206 en het...

eerste bedrijfsgebouw is al in aanbouw op het terrein, dat aansluitend ligt aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkelt op deze locatie in totaal 9 ha bedrijventerrein en 9 ha landschappelijke inpassingszone, gesitueerd tussen het nieuwe bedrijventerrein en de bestaande golfbaan op het landgoed Tespelduyn. In de landschappelijke inpassingszone worden dertig kavels voor vrijstaande woningen op een tweetal wooneilanden ontwikkeld. De verkoop van deze woonkavels is gestart.

Abeelenpark
Het college van B&W heeft deze week de straatnaam van de nieuw te bouwen woonwijk bekend gemaakt. Het krijgt de naam “Abeelenpark” , de naam is gegeven omdat in de landschappelijke inpassingszone tussen het agrarische gerelateerde bedrijventerrein en het woongebied een behoorlijk aantal witte populieren (witte abeelen) ter zijner tijd worden geplant.