Datum: 31-03-2023 - 18:05
21
me
'14

Gemeente gedoogt landgoedwinkel op de Gooweg.

Het college van B&W heeft op 6 mei besloten tot het moment van legalisatie in het geactualiseerde bestemmingsplan Buitengebied in 2015, een gedoogbeschikking te verlenen, voor het gebruik van de zadelkamer van het stalhuis als landgoedwinkel aan de Gooweg 45a. De aanvrager wil...

de zadelkamer gaan gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals vergaderingen, bijeenkomsten en workshops. Het zal dan gaan om kleine groepen want de totale ruimte is ongeveer 7 bij 8 meter.

Daarnaast bestaat het idee om van de ruimte, op het Landgoed Klein Leeuwenhorst, er een landgoed/streekwinkel van te maken. De producten die daar aangeboden worden komen van het landgoed of uit de streek waarbij kleine ondernemers een verkooppunt geboden wordt.

Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college.

Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).