Datum: 03-06-2023 - 04:32
16
me
'14

Oude schoolbel belt voor nieuwe Egelantierschool in De Zilk. (80 foto's)

Afgelopen dinsdagmorgen namen de kinderen van de Egelantier, hun nieuwe schoolgebouw in De Zilk feestelijk in gebruik. Vandaag vrijdagmiddag 16 mei zorgde wethouder Knapp, ex-wethouder Bas de Haas en uitvoerend bestuurder van de Sophia Stichting Peter Bongaerts ervoor dat met...

een slinger aan de oude schoolbel (van het oude schoolgebouw), het nieuwe schoolgebouw van de Egelantier officieel in gebruik kon worden genomen. De Egelantier is een brede school en in het gebouw zit ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO de Palmboom.

Verschillende sprekers gaven een korte toespraak: architect Pieter Benschop en de heer Meijer van Meijer Bouw lieten door middel van tekeningen en een filmpje (1,5 minuut) zien hoe de bouw tot stand is gekomen.

Martijn Geerlings en Koen Vermeulen eigenaren van de Palmboom, uitvoerend bestuurder van de Sophia Stichting Peter Bongaerts, wethouder Knapp namens de gemeente Noordwijkerhout en directeur van de Egelantierschool Cor Klaver, spraken hun bewondering uit over de nieuwe school en bedankten vele mensen die met hun inzet de nieuwbouw mogelijk hebben gemaakt.

Na het officiële gedeelte kregen alle genodigden de gelegenheid om het nieuwe schoolgebouw te bekijken.

Foto's redactie BON.