Datum: 12-08-2020 - 20:47
16
me
'14

Beëdiging van 3 wethouders, 2 raadsleden en 11 burgerraadsleden. (foto's en namen)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft ook de beëdiging van 3 nieuwe wethouders (Hans Knapp VVD, Henri de Jong CDA, Bert Gotink D66), 2 raadsleden (Bouke Geerlings CDA, Micheal van Dormolen VVD) en 11 burgerraadsleden plaatsgevonden. 15 andere gemeenteraadsleden...

waren onlangs al beëdigd. De VVD, CDA en D66 hebben voor de komende vier jaar een coalitie gevormd en de oppositie bestaat uit NZLokaal, Groenlinks en de PvdA.

Burgerraadsleden kunnen de fractie ondersteunen in het raadswerk. Zij kunnen de fractie vertegenwoordigen in voorbereidende commissiebijeenkomsten. Iedere fractie kan maximaal twee personen voor benoeming tot burgerraadslid voordragen. Alleen personen die op de kandidatenlijst bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan kunnen als burgerraadslid voorgedragen worden.  Aan burgerraadsleden worden vergelijkbare eisen gesteld als aan raadsleden om voor benoeming in aanmerking te komen. Zij moeten ook een eed of belofte afleggen en de gedragscode onderschrijven.

De namen van de burgerraadsleden zijn op de twee na laatste foto: Jan Meeuwenoord CDA, Ria Wijnands-Groot CDA, Henk de Kleer NZLokaal. Op de één laatste foto: René Uitterhoeve D66, Ton Hoffmans Groenlinks, Eva Augustinus VVD, Paul Jansen VVD, Victor Hoenderdos Groenlinks, Lisette van der Vossen NZLokaal, Ineke Secker PvdA, Laatste foto: Jan Janson PvdA.

Foto´s redactie BON.