01
me
'14

Mart van den Burg benoemd tot erelid van HSV de Arnoud.

Tijdens de algemene ledenvergadering van HSV de Arnoud op dinsdag 29 april trad na 26 jaar in het bestuur zitting te hebben genomen een bestuurslid af, te weten Mart v/d Burg. Mart die nu 74 jaar is gaf in januari aan dat hij het welletjes vond en zei: ik geef de jongeren de kans...

om mijn plaats over te nemen.

Mart was een bestuurslid die zijn taken altijd goed en met plezier uitoefende. De prijzen die hij inkocht voor de loterij, de bloemen voor de winnaars en niet te vergeten de clubbladen die hij ook bezorgde deden het bestuur besluiten om hem als erelid te benoemen van de H.S.V. de Arnoud.

In het verleden waren er ook nog eens avondwedstrijden in de Leidsevaart en samen met Jan Bouwmeester nam hij de organisatie voor zijn rekening. Ook voor de ouderencommissie was hij altijd wel in de weer zoals een baan uitzetten, helpen wegen en meer van dat soort dingen waarmee hij bij de Arnoud actief kon zijn. Hopelijk mag hij nog lang in goede gezondheid genieten van zijn erelidmaatschap van de H.S.V. de Arnoud.

Het bestuur van Hengelsportvereniging de Arnoud.

 

Foto's redactie BON.