Datum: 27-10-2021 - 17:48
30
apr
'14

Partij voor de Dieren voert actie voor gifvrije fietsroutes, op 1 mei in Noordwijkerhout.

De Partij voor de Dieren voert vandaag en morgen actie tegen het grootschalig gifgebruik in Nederland. Nederland staat in de wereldwijde top-3 van grootverbruikers van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom roept Kamerlid Esther Ouwehand vandaag samen met Corinne Cornelisse,...

nr. 2 op de Europese kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren, symbolisch gifvrije fietsroutes uit in Havelte (Drenthe) en Hardenberg (Overijssel). Donderdag verklaren zij fietspaden in Noordwijkerhout (Zuid-Holland) en in Castricum (Noord-Holland) gifvrij. De Partij voor de Dieren vestigt met de gifvrije fietspaden de aandacht op de gevaren die fietsers, wandelaars en omwonenden lopen door schadelijk landbouwgif in gebieden waar veel met dit gif wordt gespoten.

Ouwehand: "Onze bloembollen worden over de hele wereld verkocht, en de grootschalige export is het paradepaardje van ieder kabinet. Voorstanders van deze industriële landbouw zien Nederland als gidsland, maar in realiteit is Nederland vooral een gifland".

De verwaaiing en verneveling van dat landbouwgif kan risico’s opleveren voor omwonenden en passanten, zo concludeerde de Gezondheidsraad in een recent rapport dat verscheen na Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Bestrijdingsmiddelen kunnen ernstige ziektes veroorzaken, zoals vruchtbaarheidsstoornissen, verschillende vormen van kanker en aandoeningen van het zenuwstelsel. Met name kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar, omdat (ongeboren) kinderen extra gevoelig zijn voor de toxische stoffen. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat er geen gif meer mag worden gespoten in de buurt van plekken waar mensen wonen, kinderen spelen en fietsers en wandelaars ongewild in aanraking kunnen komen met het gif.

Vandaag verklaren Cornelisse en Ouwehand de eerste van vier fietsroutes gifvrij, in Havelte. Het fietspad wordt veel gebruikt door recreanten - zeker op drukke dagen zoals afgelopen paasweekend - want de route gaat langs een prachtig beschermd natuurgebied. Wat die fietsers zich echter niet realiseren, is dat het lelieveld aan de andere kant van de route onlangs is geïnjecteerd met metam-natrium, een zeer giftig bestrijdingsmiddel. Mensen kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen als zij aan uitdamping van het middel worden blootgesteld, zoals longoedeem. Ook brengt het middel grote gevaren met zich mee voor het milieu en dieren raken erdoor vergiftigd.

Na de actie in Havelte, zal de Partij voor de Dieren ook in Hardenberg een fietspad dat grenst aan een lelieveld uitroepen tot gifvrije fietsroute. Dit veld ligt aan een dode arm van de Vecht, waar veel vogels leven en mensen recreëren.

Ook op de bollenvelden in Noord- en Zuid-Holland wordt al decennia overvloedig landbouwgif gebruikt. Donderdag 1 mei roept de Partij voor de Dieren daarom in Castricum een spuitvrije fietsroute langs hyancintenvelden. Het is een waterwingebied dat tegen de duinen aan ligt, en maakt onderdeel uit van de EHS en Natura 2000. Een echt recreatiegebied - vindt ook Landal Green Park, dat er 120-200 recreatiewoningen wil bouwen. Een gebied met veel risico's dus voor recreanten, duinen en de waterwinning.

Tenslotte wordt een fietsroute in Noordwijkerhout symbolisch gifvrij verklaard. Een route waar dagelijks veel bewoners en recreanten, kinderen en volwassenen fietsen. Ook in dit recreatiegebied rijden mensen met hun kinderen vlak langs bollenvelden, waar de gifspuit voorrang krijgt boven de gezondheid van mensen. De Partij voor de Dieren wil dat alle gevaarlijke gifstoffen van de markt worden gehaald en dat Brussel in de tussentijd maatregelen neemt om mens en dier beter te beschermen, bijvoorbeeld door het instellen van spuitvrije zones.

Corinne Cornelisse: “Het Europese gifbeleid bedreigt de volksgezondheid. Brussel geeft de gifproducenten voorrang boven het belang van een gezonde leefomgeving. Dat moet veranderen. De EU-regels moeten flink worden aangescherpt, zodat kinderen niet meer door gifnevels naar school hoeven te fietsen, en mensen zonder risico in hun achtertuin kunnen zitten.”

Zwartboek Gifklikker
De actie van Ouwehand en Cornelisse is onderdeel van een langer lopende campagne van de Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos tegen het grootschalige gifgebruik in de landbouw. Vanwege de grote zorgen bij omwonenden, die tot dan toe nergens met hun klachten terecht konden, richtten zij het meldpunt Gifklikker.nl op. Woensdag wordt het ‘Zwartboek Gifklikker. We houden ons hart vast en onze adem in’ in Drenthe gepresenteerd. Dit is een bundeling van de honderden meldingen die binnenkwamen van mensen die zich zorgen maken en gezondheidsklachten hebben door blootstelling aan landbouwgif. Esther Ouwehand zal het zwartboek overhandigen aan het kabinet bij het debat over de gevolgen van landbouwgif voor omwonenden. Dat debat zal later dit jaar in de Tweede Kamer worden gevoerd. 

Programma donderdag 1 mei:

11.00 Gifvrije fietsroute Noordwijkerhout (Zuid-Holland)
·Verzamelen bij Tespellaan 5, 2211 VT Noordwijkerhout, niet op het terrein van dit huis zelf, maar langs de kant van de weg ter hoogte van de onderdoorgang van de provinciale weg N206.

13.30 Gifvrije fietsroute Castricum (Noord-Holland)
·Verzamelen bij Oude Schulpweg naast gemeentelijke begraafplaats, Castricum. Navigeren op kruising Kramersweg en Onderlangs. Parkeren op terrein begraafplaats.