Datum: 22-09-2020 - 13:31
04
me
'14

Geslaagd bezoek Esther de Lange aan de Bollenstreek.

Afgelopen dinsdag heeft de CDA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Esther de Lange, samen met CDA-kandidaat Mireille de Jonge een bezoek gebracht aan de Bollenstreek. Op het programma stonden twee bedrijfsbezoeken en een politieke bijeenkomst in Café van der Geest...

Het eerste bedrijf dat werd bezocht was machinefabrikant West End in Lisse, die dankzij het nabij gelegen Akzo Nobel maar ook de Estec zichzelf heeft kunnen ontwikkelen tot de top in hun markt wereldwijd. Behalve een wandeling over de werkvloer werden actuele thema’s besproken met Esther en Mireille. Zo werd onder andere aangegeven dat het technisch onderwijs op de ROC’s verbeterd kan worden. Dit om kwalitatief goede werknemers aan te kunnen nemen.

Het tweede bedrijfsbezoek was aan Jora Vision in Rijnsburg, een project-, ontwerp- en productieontwikkelaar van themaparken, dierentuinen en andere recreatiebedrijven. Een bedrijf dat actief is op de wereldmarkt; zo kwam de eigenaar net terug van een bedrijfsbezoek uit China en toonde hij aan waar het bedrijf actief is op de wereld. Europese thema’s waren het oneerlijk subsidiëren van een Roemeense concurrent, het gelijkstellen van arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, het verbeteren van grensoverschrijdende diensten (zoals telefoon, internet etc.) en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De onderliggende boodschap was ook dat wij weer trots dienen te worden op het succes van de Europese Unie.

’s Avonds stonden Esther en Mireille voor een zaal geïnteresseerden die vragen konden stellen aan de twee kandidaten. De aanwezigen stelden voornamelijk vragen die enerzijds actueel waren (de crisis in Oekraïne en de rol van de EU / NAVO), en anderzijds vragen die betrekking hadden op de Bollenstreek (vragen omtrent de landbouw, maar ook hoe mensen warm te maken voor de Europese verkiezingen). Verder werden voorbeelden gegeven hoe Europa onze gemeenten en de regio dagelijks raakt. Denk aan het wegnemen van handelsbelemmeringen, jeugdwerkloosheid en het feit dat wij dagelijks goed en veilig voedsel op ons bord hebben. En veilig en in vrede kunnen leven. Het was een interessante bijeenkomst met veel ruimte voor vragen.

De organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug op het bezoek van Esther en Mireille aan de Bollenstreek. De boodschap van de Bollenstreek aan hen is dat het CDA zich sterk dient te maken voor deelname aan de commissies landbouw, milieu en internationale handel in het Europees Parlement. Verder gaf Esther aan dat het CDA een pro-Europese partij is maar dat Europa voorlopig qua uitbreiding en financiën even pas op de plaats moet maken, en dat versterking van de rol van Europa niet aan de orde is, waarop het CDA  zal inzetten en toezien.

Foto's PR