Datum: 26-02-2020 - 11:22
28
apr
'14

Zondag 4 mei dodenherdenking, St. Victorschool adopteert het oorlogsmonument.

De Oranjevereniging organiseert in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout, op zondag 4 mei om 18.45 uur de dodenherdenking in de St. Jozefkerk. Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformuleerd. Voor 2014 is gekozen om het...

jaarthema en de slogan Vrijheid geef je door te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap. Wel wordt, zoals ieder jaar, een verdiepende tekst aangeboden. Dat is in 2014 een tekst met als onderwerp 'wederkerigheid'.

Wederkerigheid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte geven en die zelf ook krijgen. Op alle niveaus: tussen mensen, groepen mensen en soevereine staten. Europese landen maken deel uit van een gezamenlijke unie waarin deelnemers elkaar versterken door de zwakte van de ander te compenseren. Vrijheid manifesteert zich in de verhouding tot de ander. Zo is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar een product van mensen: de rechtsstaat is het kader, de invulling geven wij zelf.

Medewerking zal o.a. worden verleend door Muziekvereniging De Harpe Davids, scoutinggroep St. Jozef-Emerentiana, leerlingen van de St. Victorschool, Zang door Anneke Janssen en Leanne van Bentem o.l.v. Robin Negenborn met als achtergrondkoor Cadans, Liesbeth Bouwmeester namens Siem Bouwmeester (oud-Indië strijder), dhr. Z. Akubulak (vredesmissies), Burgemeester Goedhart en het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijkerhout. Om 20.00 uur is er gelegenheid om twee minuten stilte in acht te nemen bij het oorlogsmonument voor het gemeentehuis.

Basisschool St. Victorschool adopteert het oorlogsmonument in 2014.
Nederland kent ruim 3.500 oorlogsmonumenten. Al 1430 basisscholen hebben een monument in hun dorp of buurt geadopteerd. Leerlingen krijgen onderwijs over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen een herdenking bij het monument bij en dragen bijvoorbeeld hun zelfgeschreven gedichten voor. De St. Victorschool adopteert dit jaar het oorlogsmonument bij het gemeentehuis van Noordwijkerhout.

Achter elk monument schuilt een verhaal over oorlog, onderdrukking, vervolging en verzet. Bovendien zeggen ze ook iets over normen en waarden. De Oranjevereniging Noordwijkerhout vraagt ieder jaar een andere basisschool hun bijdrage te leveren aan de 4 mei herdenking. Leerlingen uit groep 8 van de St. Victorschool zullen op 4 mei een gedicht voorlezen tijdens de herdenkingsdienst. Tevens leggen zij een bloemenkrans, namens alle kinderen uit Noordwijkerhout, bij het monument.

Het bestuur van de Oranjevereniging verzoekt de inwoners van Noordwijkerhout de vlag, zonder wimpel, vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok te hangen.

Voor meer informatie: zie de website www.ovnwh.nl

Foto PR