Datum: 09-07-2020 - 00:39
25
apr
'14

6 Koninklijke onderscheidingen in Noordwijkerhout (3) en De Zilk (3). (20 foto's)

Op vrijdagochtend 25 april was er weer de traditionele lintjesregen in ons dorp. Maar liefst 6 Koninklijke onderscheidingen reikte burgemeester Gerrit Goedhart uit aan inwoners van de gemeente Noordwijkerhout. Deze feestelijke ceremonie vond plaats in de hal van het gemeentehuis...

De volgende inwoners van ons dorp zijn onderscheiden:


Mevrouw J.P.M.A. (Joke) Hommen-Peters (Noordwijkerhout)
Mevrouw Hommen heeft zich in de periode 1987 tot 1995 vrijwillig ingezet voor de wijkvereniging van de woonwijk Zeeburg te Noordwijkerhout. Ook was zij vanaf 1987 tot 1998 vrijwilligster bij de basisschool De Prinsenhof in Noordwijkerhout. Van 1991 tot heden is zij vrijwillig actief bij de St. Jozefparochie te Noordwijkerhout. Zij verricht hier vele verschillende taken. Zij houdt o.a. de kerk schoon, is lid van diverse werkgroepen, verzorgt het drukwerk, verzorgt het liturgisch rooster op de website en het Zevenblad, is lid van het secretariaat, beheert de computer, is gastvrouw bij vieringen, helpt bij het organiseren van het St. Jozeffeest en de Jozefdrive, verkoopt loten voor de actie Kerkbalans, verzorgt de catalogus voor de Kerkeveiling. Van 1991 tot heden is zij ook vrijwillig actief in De Maasgaarde. Zij maakt er schoon en helpt regelmatig mee in de bediening tijdens condoleancebijeenkomsten.

Mevrouw Hommen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E. (Elisabeth) Peeters-van Duijn (Noordwijkerhout)
Mevrouw Peeters, voormalig secretaresse bij de Bavo Polikliniek, is van 1984 tot 2013 voorzitter geweest van de Vereniging van Eigenaren van het Marktplein in Noordwijkerhout. Ook is zij sinds 1993 tot op heden actief voor de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en De Zilk als ouderling en vrijwilligster. In 2001 nam zij het initiatief voor ‘Open Kerk’, bedoeld voor stilte en bezinning, voor wie dan ook. De Witte Kerk, het symbool van Noordwijkerhout, draagt op deze wijze bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van het dorp. Open Kerk verlaagt de drempel van het kerkgebouw: de kerk toegankelijk voor iedereen. Zij plant de openstellingen in en is vaak zelf als gastvrouw en gids aanwezig. Tot recent was zij Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand in de gemeente Noordwijkerhout. In deze hoedanigheid voltrok zij regelmatig een huwelijk.

Mevrouw Peeters-van Duijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. (Jan) Wassenaar (Noordwijkerhout)
De heer Wassenaar, werkzaam geweest bij Adels Kwaliteitsvlees in Katwijk, zet zich jarenlang, al sinds 1966, vrijwillig in voor de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk, o.a. als diaken, ouderling en hij is lid van de kerkenraad.
Ook is hij sinds 1989 vrijwilliger bij de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege te Noordwijkerhout. Jaarlijks verzorgt hij de collecte en verricht diverse hand- en spandiensten voor deze stichting. Vele jaren verricht de heer Wassenaar vrijwilligerswerk voor de St. Bavo kerkgemeenschap. Dit houdt in dat hij mensen met een verstandelijke beperking naar de zondagse kerkdienst brengt. Hij coördineert de vervoersdienst van en naar de kerk voor mensen met een beperking en begeleidt deze mensen ook tijdens de kerkdienst. Sinds 1998 is hij ook coördinator van de collecte voor ZOA (Zuidoost-Azië) te Noordwijkerhout.

De heer Wassenaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.J.M. (Agnes) Schreurs-van Eeden (De Zilk)
Mevrouw Schreurs is sinds 1970 actief lid van het RK parochie dames- en herenkoor in De Zilk. Zij verricht hiervoor diverse hand- en spandiensten. Daarnaast is zij sinds 1973 gastvrouw van de dragersvereniging St. Barbara in De Zilk en is zij sinds 1987 lid van de werkgroep onderhoud terreinen, gebouwen en interieur van de RK Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Sinds 1995 is zij lid van de Rafaëlgroep van de RK H. Willibrordus Parochie, van 1998 tot 2008 was zij organisator en collectant voor de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds in De Zilk. Sinds 1998 verzorgt zij samen met haar man de verspreiding van het parochieblad De Wilskracht en sinds 2009 is zij vrijwilligster bij het museum De Zwarte Tulp (onderhoud tuinen). Naast al deze activiteiten was zij jarenlang mantelzorgster voor haar ouders en haar schoonmoeder.

Mevrouw Schreurs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.C.M. (Bert)Schreurs (De Zilk)
De heer Schreurs was tot zijn pensionering met zijn broer eigenaar van een agrarisch loonwerkbedrijf. Thans helpt hij nog zijn neef, die het bedrijf heeft overgenomen, wekelijks met de administratie. Tevens helpt hij met het afmaaien van het lof van de dahlia’s in het najaar. Daarnaast is hij op diverse terreinen vrijwillig actief:
-Van 1970 tot heden is hij lid van het collectantencollege van de RK H. Hart van Jezuskerk in De Zilk;
-Van 1973 tot heden is hij drager en sinds 2000 secretaris en voorloper van dragersvereniging St. Barbara in De Zilk;
-Van 1975 tot heden is hij actief lid van Stichting Zilker Carnaval;
-Van 1980 tot 1990 was hij bestuurslid van de bond van agrarische loonwerkers (BOVAL);
-Van 1996 tot heden is hij gastheer van het museum De Zwarte Tulp in Lisse. Tevens is hij betrokken bij het onderhoud van de museumtuin en verricht hij hand- en spandiensten;
-Van 1998 tot heden is hij coördinator van de verspreiding van het parochieblad De Wilskracht in De Zilk;
-Behalve al deze activiteiten heeft hij jarenlang mantelzorg verleend aan zijn moeder.

De heer Schreurs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H. (Jan Hein) de Boer (De Zilk)
De heer De Boer was tot 2010 werkzaam bij de WLTO en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
-Van 1973 tot 1987 was hij voorzitter (1973 – 1977) en bestuurslid (1977 – 1987) van Speeltuin De Duinrand in De Zilk
-Van 1986 tot 2010 was hij secretaris van de Commissie Vaste Plantenkwekers van de WLTO (thans onderdeel van LTO-Noord). Hij heeft de belangen behartigd van de vaste plantenkwekers in de Duin- en Bollenstreek, een belangrijke exportsector. Vanaf 2007 is de Commissie opgegaan in de Vereniging van Vaste plantenkwekers, die als cultuurgroep deel uitmaakt van LTO Nederland;
-Van 1990 – 2010 was hij adviseur en coördinator van de werkgroep Vaste Planten Show op Keukenhof;
-Van 2007 tot heden is hij mede-oprichter van de Stichting Tulpenkeuring, een competitie tussen deskundige liefhebbers door heel Nederland;
-Van 2007 tot heden is hij secretaris van de commissie ‘jureringen’ van het bloemencorso van de Bollenstreek;
-Van 2007 tot heden is hij bestuurslid van museum ‘De Zwarte Tulp” te Lisse. Hij is verantwoordelijk voor de marketing, de communicatie, de website en het magazine ‘Museum Praat’;
-Van 2008 tot 2013 was hij secretaris van de Stichting VVV te Lisse;
- Van 2011 tot 2013 was hij secretaris van de ‘Stichting ISU congres 2012’. (Internationale Stauden Union). Het ISU congres is een 2-jaarlijks congres, dat steeds door een ander Europees land wordt georganiseerd. Het congres is van belang voor de internationale positionering van de Nederlandse vaste planten en werd telkens georganiseerd als er ook een Floriade in Nederland plaatsvond. Voor dit congres komt een breed scala geïnteresseerden uit de hele wereld bijeen. De organisatie vergt heel veel tijd. Eerder, in 2002, heeft de heer De Boer ook bijgedragen aan de organisatie van dit congres.

De heer De Boer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's redactie BON.