Datum: 27-09-2023 - 23:46
20
apr
'14

Bouwplan ingediend van zes Greenport-woningen in de Zeestraat.

Afgelopen woensdagavond zijn er door het PvdA in de gemeenschappelijke commissievergadering vragen gesteld over het binnengekomen verzoek tot het wijzigen van de bestemming en herontwikkeling van de locatie Zeestraat 50 (in hoek tegenover de ingang van de Boekhorstruiters)...

De aanvrager wil op het terrein van Zeestraat 50 het kassenarsenaal slopen en daarvoor in de plaats zes Greenport-woningen bouwen. Dat zijn woningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt door de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. Behalve de zes woningen wil de aanvrager ook nog een ruimte-voor-ruimtewoning bouwen. Er mag onder voorwaarden een niet-bedrijfswoning gebouwd worden, als het voldoet aan het opruimen van verrommeling in de Duin- en Bollenstreek.

Volgens wethouder Knapp ziet het college in beginsel mogelijkheden om deze ontwikkeling aan de Zeestraat aanvaardbaar te laten zijn, maar men wil naast een gedegen landschappelijke inpassing een oplossing van gesignaleerde technische en financiële aspecten. Zodra deze aanpassingen door de aanvrager in het plan verwerkt zijn, wordt het plan voorgelegd aan de commissie Ruimte en Wonen en uiteindelijk mag de gemeenteraad beslissen of het bouwplan kan worden uitgevoerd.

Foto's redactie BON.