Datum: 06-07-2020 - 11:37
19
apr
'14

Rijvaardigheidscursus scootmobielgebruikers in Noordwijkerhout.

Vijftien scootmobielgebruikers nemen op donderdag 24 april 2014 deel aan een rijvaardigheidscursus voor scootmobielgebruikers in Sportcentrum De Schelft. De gemeente organiseert deze cursus in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Noordwijkerhout....

Doel cursus
De cursus heeft tot doel het (veilige) gebruik van de scootmobiel te bevorderen door de rijvaardigheid, het inzicht in verkeerssituaties en de kennis van verkeersregels te vergroten. Ook worden de (on)mogelijkheden van de scootmobielgebruikers en van de scootmobiel in kaart gebracht. Daarnaast kan men ervaringen uitwisselen, de scootmobiel laten testen en vragen stellen aan de diverse aanwezige deskundigen.

Programma

Het ochtendprogramma begint om 10.00 uur en bestaat uit het rijden van een parcours (rijvaardigheidstest), voorlichting over verkeersregels en informatie over de scootmobiel door Welzorg. Om 13.30 uur vindt een scootmobieltocht door de gemeente plaats. De cursus eindigt om 15.30 uur. Deelname aan de cursus is gratis.