Datum: 28-02-2020 - 07:10
15
apr
'14

CDA, D66 en VVD vinden elkaar op hoofdlijnen, coalitieakkoord dichtbij.

De gesprekken tussen VVD, CDA en D66 over het vormen van een nieuwe coalitie verlopen voorspoedig. De partijen hebben elkaar op hoofdlijnen gevonden en de komende dagen worden de details verder uitgewerkt. Ook is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling....

Het nieuwe college gaat gevormd worden door Hans Knapp (VVD), Henri de Jong (CDA) en Bert Gotink (D66). De verwachting is dat het akkoord volgende week aan de fracties kan worden voorgelegd, waarna ook de overige partijen de gelegenheid krijgen voorstellen te doen voor aanvullingen. Op 8 mei aanstaande zal het coalitieakkoord aan de raad worden aangeboden.