Datum: 12-05-2021 - 19:27
17
apr
'14

Stichting van het Kind verhuist met het kantoor naar Gravendam.

Stichting van het Kind is verhuist met het kantoor naar het bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout en gaat daar uitbreiden. AA Verhuizers sponsorde de verhuizing. Stichting van het Kind, waar het project De Zeeboerderij op de Leidsvaart toebehoort, is sinds de....

oprichting begin 2013 hard gegroeid. Om nog meer kinderen die in tehuizen wonen te kunnen helpen is het van belang dat er uitgebreid wordt. Binnenkort gaan we met nieuw personeel en een aantal stagiaires werken. Het kantoor van Stichting van het Kind is vanaf heden aan de Gieterij 44 in Noordwijkerhout te vinden.

De Zeeboerderij biedt kinderen in de (jeugd)zorg, ongeacht handicap of beperking, logeer- en vakantieopvang. Het is een voorbeeld-project waarbij een buurt gezamenlijk een aantal kinderen opneemt in de gemeenschap. Juist kinderen die steeds verhuizen en geen sterk sociaal netwerk hebben, hebben er behoefte aan ergens bij te horen en welkom te zijn. De Zeeboerderij kan uithuisplaatsing ook voorkómen door ouders te ontlasten.

Kinderen in de (jeugd)zorg verhuizen bijna elk jaar. Dan verliezen ze hun sociale contacten en de omgeving waar ze net aan gewend zijn. De Zeeboerderij vormt een stabiele factor in het leven van deze kinderen, want daar zijn ze tien weekends per jaar en een aantal vakantieweken welkom. Door de vaste groep medewerkers, begeleiders en vrijwilligers krijgen kinderen er een tweede familie bij.

De Zeeboerderij draagt bij aan het vergroten van het welzijn van kwetsbare kinderen, verminderen of voorkómen van kindermishandeling, ingrijpende gebeurtenissen als uithuisplaatsing en schooluitval. De ervaringen worden overdraagbaar gemaakt in een Expertisecentrum, zodat dit inspirerende initiatief navolging krijgt.

Door dit aanbod, waar de kinderen actief bij betrokken worden, werken we aan de verbetering van de maatschappelijke participatie van deze kinderen op alle gebieden die raken aan de kwaliteit van leven: opleiding, wonen, werken, financiën, gezondheid, vrijetijdsbesteding en zingeving.