Datum: 05-07-2020 - 09:26
08
apr
'14

CDA, D66 en VVD met elkaar in gesprek.

Nadat NZLokaal kenbaar had gemaakt dat de coalitie-onderhandelingen waren gestrand, hebben VVD, CDA en D66 het initiatief genomen om gezamenlijk te bezien in hoeverre een coalitie tussen deze partijen tot de mogelijkheden behoort. Op maandagavond 7 april heeft een eerste overleg...

plaatsgevonden. Dit overleg voltrok zich in goede harmonie en is door alle partijen als constructief ervaren. Alle betrokkenen zien de mogelijkheid om tot een coalitie akkoord te komen positief in. De komende dagen en weken zal hier verder aan worden gewerkt.