Datum: 18-01-2022 - 16:32
07
apr
'14

NZLokaal ziet coalitieonderhandelingen stranden. (update - reactie D66)

Persbericht NZLokaal: NZLokaal heeft de afgelopen dagen met het CDA een brede coalitie onderzocht met D’66. Na een eerste constructief gesprek met D’66 op vrijdag jl. bleek, na intern overleg bij deze partij, dat men vooralsnog niet wil deelnemen aan een mogelijke coalitie met....

NZLokaal en CDA redenen voor D66 om niet verder te willen praten met NZLokaal zijn verwachte onoverbrugbare verschillen rondom dossiers zoals de invulling van het Bavo-terrein en vermeende bestuurlijke onervarenheid bij NZ Lokaal.

Na het afhaken van D’66 heeft het CDA aangegeven de meerderheidscoalitie met NZ Lokaal, eventueel verbreed met GL, niet als wenselijk scenario te zien. Het CDA valt terug op haar oorspronkelijke voorkeur voor de brede coalitie NZLokaal, CDA en met de VVD. NZLokaal heeft over deze coalitie eerder uitgesproken geen vertrouwen erin te hebben, dat met de huidige invulling vanuit de VVD ruimte ontstaat voor een andere, meer open politieke benadering.

Dit werd nog eens herbevestigd in een tweede gesprek met de VVD fractievoorzitter maandagmorgen. Voor NZLokaal is het belang van vernieuwende politiek groter dan dat van welk individu dan ook. NZLokaal betreurt het zeer dat dit standpunt niet breed gedragen wordt door de bestaande politieke partijen in Noordwijkerhout.

NZLokaal ziet door de hierboven beschreven opstelling van CDA, VVD en D'66 op dit moment geen mogelijkheid om te komen tot een stabiele coalitie in de Noordwijkerhoutse gemeenteraad met daarbij een vernieuwende transparante politiek. Het duidelijke signaal van de kiezer van 19 maart lijkt hiermee vooralsnog niet te worden gehonoreerd. NZLokaal zal ook de komende tijd haar streven naar Helder, Zichtbaar en Betrokken in de plaatselijke politiek uit blijven dragen.

 

Reactie van Marcel Wiebes, fractievoorzitter D66.
De opmerking van Hans bij de reacties (3) (Dit is gewoon pure arrogantie van de overige partijen. Vooral die opmerking van bestuurservaring van D66, vind ik gewoon kleinerend tegenover NZL) kan ik begrijpen. Echter, het zijn niet onze woorden geweest. Wat dan wel?

D66 heeft een intensief gesprek gevoerd met zowel CDA als NZL. Op het inhoudelijke vlak werd duidelijk dat met het CDA geen onoverbrugbare verschillen van inzicht waren. Vanuit NZL ervoeren wij echter geen serieuze handreikingen op dossiers zoals de woningbouw en de intergemeentelijke samenwerking. Dit terwijl bijvoorbeeld de zorgtaken die op ons af komen wel degelijk vragen om duidelijke stappen in de samenwerking met de omliggende gemeenten.

Naast de inhoudelijke vraagstukken, vinden wij het gezien de voor ons liggende taken van belang dat Noordwijkerhout kan rekenen op een stabiel bestuur gedurende de komende vier jaar. Gedurende het proces van de afgelopen weken is echter diverse malen vanuit de achterban van de NZL-fractie bemoeienis met het proces geweest, waardoor bij ons onduidelijkheid bestond over wie uiteindelijk bij NZL de koers bepaald en met wie we de komende vier jaar eigenlijk zaken doen.

Tijdens het proces hebben we twee leden van de NZL fractie op een positieve manier leren kennen, maar drie leden van de fractie zijn voor ons nog volslagen onbekenden. Daar kunnen zij en wij niets aan doen, maar het is wel een factor die meespeelt. Mede door de voor ons niet duidelijke verhoudingen binnen NZL ontbrak bij ons op dit moment het vertrouwen in de stabiliteit van een NZL-CDA-D66 college.

Tot slot zou een NZL-CDA-D66 college betekenen dat we met een geheel nieuw, dus onervaren, college aan de slag zouden gaan. Gezien de snelheid waarmee diverse belangrijke dossiers moeten worden opgepakt vonden wij dat geen wenselijke situatie. Voor de verkiezingen hadden wij als criterium voor een nieuw college minimaal één ervaren wethouder gesteld.

Dit betekent voor ons niet dat het signaal dat door de kiezer is afgegeven niet wordt begrepen. De komende vier jaar zal fors ingezet moeten worden op de communicatie met de burger (als u dat op prijs stelt zal ik mij regelmatig via dit medium laten horen) en het herstel van vertrouwen in de politiek. Volgens ons doe je dat het best door de op ons af komende uitdagingen, zoals de zorgtaken, op een zo goed mogelijke manier aan te pakken. En dus niet door persoonlijke rekeningen uit het verleden te vereffenen. Dat is namelijk stokoude politiek.

Marcel Wiebes, fractievoorzitter D66