Datum: 05-07-2020 - 19:20
03
apr
'14

NZLokaal ziet coalitie met VVD niet zitten.

Tijdens de installatie van de gemeenteraadsleden afgelopen donderdag gaf fractievoorzitter Sjaak van den Berg van NZLokaal aan, dat de partij in eerste instantie wilde praten met het CDA. Dit is afgelopen weekend ook gebeurd. Mede op verzoek van het CDA heeft men vervolgens...

de combinatie NZLokaal, CDA en VVD serieus onderzocht. Met de drie partijen is afgelopen dinsdag uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om tot een stabiele coalitie te komen in Noordwijkerhout. Na de indrukken en resultaten van dit 3 partijen-gesprek is de voorlopige conclusie van NZLokaal, dat een college bestaand uit NZLokaal, CDA en VVD op dit moment geen optie meer is. NZLokaal is van mening dat bij de zittende collegepartij VVD onvoldoende de urgentie tot verandering en openheid wordt gevoeld, die NZLokaal noodzakelijk acht in de Noordwijkerhoutse politiek.

In een eerste reactie op het gebeuren geeft lijsttrekker Martijn Bilars van de VVD aan, dat men een goed en open gesprek heeft gehad. De VVD was en is bereid om over alles te onderhandelen, maar volgens Bilars liggen de meningen over wat er bijvoorbeeld met het Bavoterrein moet gebeuren ver uit elkaar. De VVD wil wat betreft het aantal woningen (700) wel onderhandelen, maar NZLokaal wil vasthouden aan de maximaal 200 woningen en dat is volgens de VVD financieel niet haalbaar. Ook wat betreft de invulling van het college en de daarbij behorende posten hebben beide partijen andere ideeën. De VVD beraad zich vanavond (donderdag) over de ontstane situatie.

Donderdagmorgen heeft NZLokaal daarom aan de VVD meegedeeld dat men de gesprekken met deze partij stopt en tevens heeft men een uitnodiging doen uitgaan aan D66 om de mogelijkheid van een college bestaande uit NZLokaal, CDA en D66 te bespreken. Een eventueel volgend gesprek met een andere partij (PvdA of GroenLinks) uit de Noordwijkerhoutse raad sluiten men als NZLokaal ook niet uit.