02
apr
'14

Verzorgingsgebied van Noordwijkerhoutse brandweer uitgebreid met o.a. Gravendam en de Victorwijk.

BON heeft het afgelopen jaar regelmatig aandacht besteed aan de discussie rondom de aanrijtijden van de brandweer en de daarmee samenhangende Kazerne Volgorde Tabel (KVT). Gelukkig kunnen we u dit keer weer een positief geluid laten horen, na een nieuwe meting in dit voorjaar...

is gebleken dat de uitruktijden van de kazerne Noordwijkerhout in 2013 aanzienlijk zijn verbeterd. Hierdoor krijgen de vrijwilligers van kazerne Noordwijkerhout een groter verzorgingsgebied. Hieronder kunt u het volledige persbericht van Brandweer Hollands Midden lezen over het hoe en waarom.

Inwoner van Noordwijkerhout heeft recht op snelste hulp.

Elke inwoner van elke gemeente binnen de Brandweer Hollands Midden heeft recht op de snelste hulp die er te bieden is. Omdat te kunnen bereiken heeft de brandweer een systeem ontwikkeld dat meet welke kazerne het snelste op een adres kan zijn als er hulp nodig is, bijvoorbeeld bij brand. De hele brandweerregio is opgedeeld in vakken die met een normale snelheid ongeveer in 1 minuut kan worden doorreden.

Daarnaast worden de rijtijd naar het adres waar brand is gemeten en wordt gemeten hoe snel de brandweer vanuit elke kazerne kan uitrukken. Al deze tijden leiden tot een verdeling van het hele grondgebied van Hollands Midden over de 47 kazernes die de Brandweer Hollands Midden kent, dit systeem wordt de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) genoemd.

Bij de invoering van deze rekenmethode in 2013 is afgesproken dat elk jaar de verdeling opnieuw wordt bekeken met actuele tijden. Bij de actualisatie van de KVT dit voorjaar bleek dat de vrijwilligers van kazerne Noordwijkerhout een groter verzorgingsgebied krijgt: de vrijwilligers van de brandweerkazerne Noordwijkerhout rukken vanaf 5 maart jl ook uit naar het bedrijventerrein Gravendam, de Vitorwijk, het gebied rond de Vlashoven, de Kraaierslaan en het duingebied richting Vogelenzang.

De uitruktijden van de kazerne Noordwijkerhout zijn in 2013 aanzienlijk verbeterd. Dit komt mede doordat het aantal loze meldingen de laatste twee jaar drastisch is gedaald.
Ook is de bereikbaarheid in de gemeente sterk verbeterd, in 2011 en 2012 hebben de vrijwilligers te maken gehad met de vele wegafzettingen door bouwwerkzaamheden. Nu die werkzaamheden beëindigd zijn is de uitruktijd aanzienlijk korter geworden.

 

De vakken van kazerne Noordwijkerhout. (roze)