Datum: 02-06-2020 - 20:12
25
mrt
'14

Deel Leidsevaart ingericht als 30km zone.

Vanaf week 15 (de week van 7 april) zal de Leidsevaart tussen huisnummers 171 (Restaurant Hillarey’s) en huisnummer 182 bij de Lembrug, tijdelijk worden afgesloten in verband met herstraatwerkzaamheden en de aanpassing van de weg naar een 30km zone. Omwonenden...

 

klaagden al langer dat op de toch al smalle Leidsevaart veelvuldig geparkeerd wordt door bezoekers van de twee restaurants en de bewoners van boven de restaurants. Dit levert gevaarlijke situaties op en wordt er ter plaatse ook nog eens te hard gereden volgens de omwonenden. Er mag daar nu maximaal 60km per uur gereden worden en na onderzoek van de gemeente wordt dat binnenkort teruggebracht naar een 30km zone.

Op het verzoek van de omwonenden om een parkeerverbod in te stellen op dat gedeelte van de Leidsevaart, wordt door de gemeente Noordwijkerhout begin april een officiële procedure in werking gesteld wat op termijn moet gaan leiden tot een parkeerverbod.