Datum: 28-11-2022 - 15:17
18
mrt
'14

VBN en CDA voor samenwerking in de Bollenstreek.

Maandag heeft een delegatie van het CDA een vervolggesprek gehad met de voorzitter van het VBN (Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout), de heer Iwan Hulsebosch. Dit naar aanleiding van de brief van de VBN richting de gemeenteraad en het college van B&W. De VBN is...

ongerust over het weer op de lange baan schuiven van een bestuurlijke samenwerking, over de besluitvorming rondom de noordelijke ontsluiting en de ontwikkelingen wat betreft de veiligheid op en rondom bedrijventerreinen. Wegens het annuleren van het plan rondom de Bollen4, door VVD, D66 en GroenLinks, zijn plannen om regionaal de economie te versterken, voorlopig in de ijskast gezet.

Daarbij heeft de VBN zelf het contact gezocht met tegenstanders van de noordelijke ontsluiting en zijn ze er nog steeds verbaasd over dat andere politieke partijen niet met hun het gesprek willen aangaan over de bestuurlijke samenwerking en de daarbij behorende economische ontwikkeling. Want wat het CDA betreft wordt in de volgende periode zo snel mogelijk besloten om verder te gaan met de gemeentelijke samenwerking. Vooral op het gebied van verkeer, economie, maar natuurlijk ook op het terrein van de zorg is samenwerking pure noodzaak.

Noordwijkerhout kan niet alleen staan in de Bollenstreek, samen zijn we sterker. Juist de gemeente Noordwijkerhout kan in hoge mate profiteren van een gemeentelijke samenwerking, dankzij haar ideale ligging in de Bollenstreek. Het CDA is daarbij wel van mening dat de invulling van de samenwerking niet mag leiden tot een bureaucratisch monster, maar juist een transparant systeem waar alle gemeenschappen profijt van hebben.

De VBN en het CDA zijn erg tevreden over de ontstane relatie tussen beide partijen. Dankzij de gedeelde visie dat de gemeente Noordwijkerhout juist sterker wordt door samenwerking, laat het CDA de ondernemers niet in de kou staan. Het contact met de vertegenwoordigers van de ondernemers zal het CDA blijven onderhouden, natuurlijk ook na 19 maart.

Als de partij van de Noordwijkerhoutse en Zilkse samenleving gaan wij graag in de volgende periode samen met de ondernemers er alles aan doen om Noordwijkerhout en De Zilk sterker te maken. Door juist in contact te blijven met hen, kunnen beleidsvoorstellen beter worden afgestemd op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Beide partijen kijken dan ook vol vertrouwen richting de komende raadsperiode!