Datum: 17-09-2021 - 10:04
14
mrt
'14

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Omgaan met verlies’.

De KBO-afdeling Oud en Jong Actief organiseert een themabijeenkomst over ‘Omgaan met verlies’. De themabijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 april 2014 om 14.00 uur in de Grote zaal Wooncentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 Noordwijkerhout. Iedereen verliest vroeg...

of laat een dierbaar persoon. De dood van iemand die je lief is, is een ingrijpende verdrietige gebeurtenis. Ouderen die te maken hebben of krijgen met verlies zijn kwetsbaar, vooral als zij hierbij onvoldoende steun krijgen. Dit kan zelfs leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement. Veel ouderen maken verliezen mee. Toch wordt over deze zaken weinig gesproken.       

De voorlichtingsbijeenkomst over ‘Omgaan met verlies’ helpt mensen meer bewust te maken van wat er allemaal geregeld en beslist moet worden als iemand overlijdt.
Ook gaat de bijeenkomst in op rouwen en waar mensen dan voor komen te staan.

Wat helpt bijvoorbeeld en wat niet?
De doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn ouderen die geconfronteerd zijn of worden met verlies. Informatie en gesprek verlopen tijdens deze bijeenkomst via een uitgebreide PowerPoint presentatie. De bijeenkomst is informatief maar wil het gesprek op gang brengen over dit onderwerp. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld en aangevuld. De bijeenkomst wordt geleid door een voorlichter die specifiek voor dit onderwerp is toegerust.

De KBO brochure ‘Omgaan met verlies’ krijgt u na de bijeenkomst uitgereikt. Op die manier kunt u thuis alles nog eens nalezen. De brochure bevat dezelfde informatie maar geeft meer handreikingen en verwijzingen.

U bent van harte welkom – vrije toegang