Datum: 06-12-2021 - 00:50
07
mrt
'14

Openbaar gebied Castellum officieel overgedragen aan de gemeente.

Wethouder Knapp heeft op 7 maart de openbare ruimte van het Castellum officieel overgedragen gekregen van de ontwikkelingscombinatie VOF Mossenest II. Ook verrichtte wethouder Knapp de starthandeling door rijdend op een tractor, gras in te zaaien van het park in de wijk Mossenest II

Castellum
Sinds 2003 werken de gemeente en Woningstichting Sint Antonius van Padua samen met de ontwikkelingscombinatie VOF Mossenest II, bestaande uit Heijmans b.v., Ballast Nedam en Synchroon, aan de realisatie van de kwalitatief hoogwaardige woonwijk Mossenest II.

Een groot gedeelte van de wijk is inmiddels opgeleverd. In het hart van Mossenest II is het Castellum gerealiseerd. In dit Castellum zijn 37 sociale woningen en 48 vrije sectorwoningen gebouwd. Het hart van het Castellum bestaat uit een parkeerterrein met in het midden groen en enkele speelvoorzieningen.

Voor de inrichting van het verblijfsgebied van het Castellum zijn aan de bewoners van het Castellum 2 opties voorgelegd: een variant met bestrating en een variant met meer groen. De keuze viel op de groenvariant. Dit groene verblijfsgebied wordt nu overgedragen aan de gemeente Noordwijkerhout.

Ingebruikneming park

In de stedenbouwkundige opzet van de wijk Mossenest is veel ruimte voor groen opgenomen. Er is een voetbalveld gecreëerd en er zijn speeltoestellen geplaatst. De grondwerkzaamheden zijn verricht en de inrichting met meubilair en de aanplant van bomen is afgerond. Als laatste handeling zal het gras worden ingezaaid. De ingebruikneming van het park is mogelijk zodra het gras sterk genoeg is om te worden betreden. Dan worden de hekken rondom het park verwijderd. Naar verwachting is dit medio mei 2014.

Verdere ontwikkelingen in de wijk

Op dit moment is het project De Houtwal in verkoop. De gemeente is verheugd dat de verkoop naar wens verloopt en dat de ontwikkelaar binnenkort kan starten met de bouw van 34 vrije sectorwoningen.

Foto's redactie BON