Datum: 16-02-2020 - 20:41
06
mrt
'14

Bouke Geerlings zet zich in voor behoud maatschappelijke stage.

Onderwijs is meer dan rekenen en taal. Onderwijs gaat ook over persoonlijke ontwikkeling, vorming en maatschappelijke bewustwording. Daarom zet Bouke Geerlings, kandidaat-raadslid voor het CDA in Noordwijkerhout en De Zilk zich in voor de maatschappelijke stage. VVD en PvdA hebben met...

een kille bezuiniging besloten om de financiering aan gemeenten voor de maatschappelijke stage af te schaffen. Deze bezuiniging kan het einde van de maatschappelijke stage betekenen, tenzij we in Noordwijkerhout zelf beslissen om geld beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke stage.

CDA kandidaat-raadslid Bouke Geerlings: “In een maatschappij die steeds individualistischer wordt, biedt een maatschappelijke stage aan leerlingen de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Belangeloos leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor onze samenleving.”

Helaas ziet het kabinet niet in hoe waardevol vrijwilligerswerk door leerlingen is, terwijl scholen, ouders en leerlingen wel positief zijn over de stage. Gemiddeld 30 procent van de leerlingen blijft namelijk na de stage het vrijwilligerswerk doen. “En zeker in Noordwijkerhout en De Zilk hebben wij de afgelopen dagen kunnen zien hoe belangrijk het werk van vrijwilligers is. Deze mensen hebben wij nu en in de toekomst hard nodig.”

De leerlingen die de maatschappelijke stage volgen zijn namelijk de vrijwilligers van de toekomst die we hard nodig hebben. Op initiatief van het CDJA (jongeren van het CDA) is de maatschappelijke stage ingevoerd. De afgelopen twee jaar zijn netwerken opgebouwd en zetten talloze leerlingen zich belangeloos in voor anderen. In samenwerking met bedrijven, scholen en verenigingen zal het CDA zich in Noordwijkerhout en De Zilk dan ook inzetten voor behoud van de maatschappelijke stage.