28
feb
'14

Vastenactie 2014 parochie Sint Maarten.

Na de carnaval komt de vasten, een oud gegeven. Een periode van de 40 dagen vóór Pasen, waarin door veel mensen tijd wordt genomen om zich te bezinnen, te minderen en verbondenheid te tonen met slechter  bedeelden. De landelijke Vastenactie richt zich dit jaar op Sierra Leone,...

maar in de parochie Sint Maarten is besloten om zich met het hele cluster gezamenlijk in te zetten voor een project in Kenia: Het Oyugis Integrated Project. Vanaf Aswoensdag wappert bij alle kerken de verbondenheidvlag.

Op zaterdag 8 maart om 14.00 uur wordt in de Maasgaarde (naast de St. Jozefkerk aan de Herenweg) het startsein gegeven voor die actieperiode van de zeven kerken die bij Sint Maarten horen, dat zijn: De Sint Jeroenskerk en Maria ter Zee in Noordwijk,  Sint Jozef en Sint Victor in Noordwijkerhout,  Sint Matthias in Warmond, Sint Bartholomeus in Voorhout en Sint Pancratius in Sassenheim. Iedereen is daar van harte welkom om te luisteren naar mensen die op het project geweest zijn. Dat zijn o.a. jongeren die daar een stage gelopen hebben. Onlangs of langer geleden. Voor koffie wordt gezorgd.

Om 14.30 uur zal een presentatie over Oyugis gegeven worden door Christianne en Henk van der Wal uit Oirschot, die het OIP in Nederland vertegenwoordigen. Zij kunnen al uw vragen over het project beantwoorden. Er zal ook een kraam zijn met artikelen die door de mensen in Oyugis gemaakt zijn en gekocht kunnen worden. Uiteraard is de opbrengst voor ons goede doel.

Diaken Bertijn Prins zal een toelichting geven op alle activiteiten die gestart worden in de diverse kernen, daarbij ondersteund door de diaconieën van die kerken. Ook de M25 groep van Sassenheim gaat actie voeren. Verder foto's, muziek en ander materiaal om de actie te ondersteunen.  Ook het programma, voor zover bekend, wat betreft solidariteitsmaaltijden en speciale vieringen in de verschillende kernen. Er staat van alles te gebeuren!

Het Oyugis Integrated Project (OIP) is een kleinschalig, geïntegreerd anti-AIDS-project in Oyugis. Het provinciestadje ligt in het westen van Kenia, bij het Victoriameer. AIDS er is volksziekte nummer 1. Jonge mensen, die in de kracht van hun leven het land zouden moeten opbouwen, overlijden aan AIDS. Hun kinderen blijven vaak alleen achter. Als ze geluk hebben worden ze opgenomen in het gezin van een oom of tante. Vaker is het een oude oma die de kracht moet zien op te brengen om voor haar kleinkinderen te zorgen. Het gebeurt ook dat een van de oudste kinderen de moederrol overneemt, van school thuisblijft en haar best doet om dagelijks een maaltijdje voor haar broertjes en zusjes klaar te maken, hen naar school te sturen en op te voeden.

De fraters zijn in 1996 een project gestart om o.a. AIDS te bestrijden door het geven van voorlichting, vooral door Aidspatiënten zelf. Landbouwvoorlichting te geven, medische zorg op te zetten, kinderen in staat te stellen naar school te gaan, noodhulp te verlenen in geval van voedseltekort en microkredieten te verstrekken om kleine handeltjes op te zetten om in eigen behoeften te voorzien.

Sint Maarten gaat zich inzetten om een aantal grote noden in Oyugis te verminderen. Het gaat om: Huisvesting: het OIP stelt golfplaten ter beschikking om een hut te bedekken. Het stelt daarbij als voorwaarde dat familieleden of buurtgenoten een duidelijke bijdrage leveren. Matrassen en dekens tegen nachtelijke kou en vorst. Voedselhulp waar nodig en zaaigoed beschikbaar stellen. En er wordt hard gewerkt om de mensen zelfvoorzienend te maken, maar oogsten kunnen mislukken en er kunnen planten- en veeziektes onstaan. Dan is directe voedselhulp geboden. Ook kleding is belangrijk. Er zijn 4000 wezen. Vooral de kinderen die een schooluniform moeten hebben om naar school te mogen, moeten daarbij geholpen worden. Ieder jaar is het weer een grote opgave de armsten hierbij te helpen. Vaak hebben ze alleen wat lappen aan hun lijf. Ook andere kleding is dringend nodig.

We willen met de zeven kerken € 20.000,- inzamelen om deze zaken mogelijk te maken. Als we met elkaar de schouders eronder zetten dan gaan we dat redden! Sint Maarten deelde zijn mantel met de naakte bedelaar, wij roepen op  onze welvaart te delen met Oyugis. Wilt u de actie ondersteunen: dat kan via nummer is NL89 RABO 0168 445 840 van Sint Maarten, Sassenheim, s.v.p. vermelden t.b.v. OYUGIS. Voor meer informatie: www.parochiesintmaarten.nl. Of: Tonny Kroone: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..