Datum: 30-03-2023 - 07:13
27
feb
'14

Noordwijkerhout stemt tegen voorstel Bollen4 en nu ?

Een meerderheid van 10 stemmen van de fracties VVD, GroenLinks en D66 heeft woensdagavond tijdens de Gemeenteraadsvergadering, tegen het voorstel gestemd inzake strategische samenwerking Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen (Bollen4). Noordwijk stapte...

al eerder uit de toenmalige Bollen5 en nu Noordwijkerhout tegen het voorstel heeft gestemd om verder te gaan op deze voet, zal de Bollen4 ook op losse schroeven komen te staan.

De tegenstemmende fracties noemden als argumenten dat het proces toch te snel gaat. Verder wil men nog betere afspraken maken over het verdelen van de financiën en het afstaan van bevoegdheden. Ook is er een voorkeur om toch Noordwijk er bij te betrekken en men is toch niet helemaal gelukkig met de gekozen vorm van een Bollenraad. Al deze argumenten van de verschillende fracties hebben er voor gezorgd dat er op de rem is getrapt.

De raden van Hillegom, Teylingen, Lisse bogen zich vanavond ook over hetzelfde voorstel. In Teylingen en Hillegom bleken de raden unaniem voor en in Lisse was een meerderheid van 14 stemmen voor en 4 tegen.

Wat de gevolgen van het besluit van Noordwijkerhout zullen zijn voor de samenwerking van de Bollen4 laat nog even op zich wachten, na de Gemeenteraadsvergadering in Noordwijkerhout zou de stuurgroep van de Bollen4 al bij elkaar komen voor een vergadering over de uitkomsten van vanavond. Deze vergadering zal waarschijnlijk iets anders gaan verlopen als dat men van te voren gedacht had. En Nu?

Wilt de gehele discussie nogmaals beluisteren, dan kan dat via de website van de Gemeente, klik hier.