Datum: 09-06-2023 - 00:11
25
feb
'14

Twee levendige discussiepunten bij een druk bezocht Politiek Café. (foto's en filmpje)

Maandagavond werd in Café Van Der Geest een druk bezocht vierde Politiek Café gehouden, dit keer stond het in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Aan de hand van een aantal stellingen kon het publiek door middel van een eigen stemkastje (80 stuks) hun mening...

geven over de verschillende stellingen. Alle politieke partijen, CDA, D66, GroenLinks, NZLokaal en VVD, waren met hun kandidaten van de kieslijst aanwezig. Het debat wat volgde werd geleid door een professioneel ingehuurde spreker. Verschillende stellingen kwamen er aan bod (zie foto's) en werd er naar iedere stemronde op een stelling op verschillende manieren een debat gevoerd met de specialisten van de partijen.

Als eerste werd aan het publiek gevraagd waar men op dit moment op 19 maart denkt te gaan stemmen en aan het eind van de avond werd dat nogmaals gevraagd (zie foto's). Nu moet deze uitslag wel met enige nuance aangenomen worden, de uitslag (hoog of laag) kan wel beïnvloed zijn door het aantal aanwezige aanhangers van de verschillende partijen.

Veel stellingen zullen geen onoverkomelijke problemen gaan opleveren in de onderhandelingen tussen de partijen na de verkiezingen voor de vorming van een nieuw college en een gemeenteraad, daarvoor liggen de meningen niet al te ver uit elkaar in Noordwijkerhout. Natuurlijk konden niet alle onderwerpen (uitgebreid) behandeld worden in één avond, maar het leverde wel twee levendige discussiepunten op. Hieruit blijkt dat de bestaande politieke partijen en nieuwkomer in de politieke arena NZLokaal niet over alle onderwerpen op één lijn zitten.

Een nieuw discussiepunt binnen de politiek blijkt ineens te zijn of er in Noordwijkerhout een eigen Hospice moet komen of niet. Nu is er in Sassenheim al een Hospice voor de gehele Bollenstreek, maar NZLokaal (bij monde van lijsttrekker Sjaak van den Berg) zouden graag zien dat er ook in ons dorp een eigen Hospice komt. Volgens deze partij moeten mensen uit ons dorp in de laatste dagen van hun leven binnen onze grenzen verzorgd kunnen worden en dat zij in Noordwijkerhout mogen sterven. Volgens Marcel Wiebes lijsttrekker van D66 zou dat ook heel mooi zijn maar vroeg hij aan NZLokaal wie dat ging betalen, de kosten voor een Hospice liggen jaarlijks op 8 a 9 ton per jaar en zijn er veel (gespecialiseerde) vrijwillige hulpverleners nodig om een Hospice op een goede en kwalitatief hoge manier draaiende te kunnen houden. Volgens Wiebes roept NZLokaal wel meer van dit soort standpunten in de media, maar geven ze geen uitleg hoe dat dan na de verkiezingen allemaal gefinancierd moet gaan worden. Sjaak van den Berg antwoordde hierop dat er dan andere prioriteiten in de begroting gesteld moeten gaan worden en dat er vooral regionaal minder geld uitgegeven moet gaan worden. Wat dat precies inhield werd, onder andere door de beperkte tijd per onderwerp, niet helemaal duidelijk wat dat zou betreffen.

Het tweede levendige discussiepunt leverde de plannen voor de bouw van 700 woningen op het voormalige Bavo-terrein op, hier aan vast zit ook de aanleg van een rondweg als de wijk gebouwd zou gaan worden. Alle huidige partijen zijn voor het bouwplan maar NZLokaal ziet daar veel minder in en ziet liever maar 100 woningen verschijnen en de rest van het terrein ziet men graag ingevuld gaan worden met recreatieve/toeristische functies. De discussie die over dit standpunt tussen Jaap de Moor van NZLokaal en Martijn Bilars volgde is te zien in een 8 minuten durend filmpje. Uiteindelijk ging de discussie weer over wie gaat dat allemaal betalen....

Opvallend is wel dat het onderwerp over de samenwerking in de Bollenstreek niet aan bod is gekomen, want ook daar zijn de meningen tussen sommige partijen sterk verdeeld.

Na de laatste stemronde lijkt het er op dat NZLokaal na de verkiezingen een woordje gaat meepraten in de Noordwijkerhoutse politiek. Dat zullen tegen die tijd stevige onderhandelingen gaan opleveren, want bij een aantal belangrijke standpunten liggen de meningen toch wel flink verdeeld. Aan de linkerkant kunt u naar de websites gaan van de verschillende politieke partijen en daar hun standpunten voor de komende jaren bekijken en daarmee uw stem bepalen voor op 19 maart.

Foto's en filmpje redactie BON.