Datum: 03-08-2020 - 19:55
20
feb
'14

Gemeente presenteert plannen Bavoterrein.

In de raadsvergadering van 6 februari heeft wethouder Knapp de raadsleden gemeld dat het college met de zorginstellingen Rivierduinen en Parnassiagroep tot een conceptplan is gekomen voor de ruimtelijke ontwikkeling op het Bavoterrein. Dit plan wordt op 6 maart a.s....

besproken in de openbare raadscommissie Ruimte en Wonen.

Voor de gemeente stond in de onderhandeling een aantal maatschappelijke doelen voorop. Zo wil de gemeente dat er een aantrekkelijk woongebied wordt gecreëerd wat ook een impuls geeft aan het (winkel)centrum van Noordwijkerhout. Daarnaast was een plek voor Kinderboerderij De Dierenhoeve en verenigingen een vereiste. Ook het behoud van de Engelse Tuin en het Pesthuis was een vereiste vanwege de monumentale uitstraling binnen het dorp.

Het huidige plan biedt tal van voordelen voor het dorp, zoals:


- het op loopafstand van het centrum realiseren van een aantrekkelijke woonwijk met 700 woningen in diverse woning- en prijssegmenten en dat is 23 woningen per ha. Ter illustratie; de week Mossenest II kent een dichtheid van 28 woningen per ha.

 

- een aantrekkelijker uitgangspositie voor de winkelvoorzieningen in het centrum als gevolg van de extra huishoudens.

-behoud van de dierenweide.

-behoud en in ere herstellen van het Pesthuis als gemeentelijk monument.

-huisvesting voor de Keienbijters en mogelijk medehuisvesting voor andere verenigingen.

-behoud en in ere herstellen van de Engelse Tuin.

-behoud van de historische lanenstructuur met bijbehorende bomenrijen.

-realisatie van een ontsluitingsweg waarmee de totale verkeersintensiteit op de Victoriberg en de dr. Poelslaan aanzienlijk afneemt.

Als de raad instemt met dit plan wordt samen met de zorginstellingen een stedenbouwkundig plan uitgewerkt om te komen tot een voorontwerpbestemmingsplan waarin naast bovenstaande uitwerking ook de reeds gemaakte financiële afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Er wordt gestreefd medio april deze concept overeenkomst (anterieure overeenkomst) aan de raad voor te leggen ter instemming.