Datum: 03-04-2020 - 08:53
03
feb
'14

Themadag NoVaTo ‘het Clemenshuis’ in de Zeestroom. (foto's nieuwe ruimte)

Na het sluiten van het Bavo-museum in 1999 mocht NoVaTo gratis haar materiaal opslaan in een kamer in Puyckendam waarvoor in ruil maandelijkse thema’s werden verzorgd. Met goedkeuring van het beheer hadden wij sedert het najaar van 2012 daarbij ook een avondopening...

Deze avondopenstelling kan helaas niet meer in Puyckendam plaatsvinden. Als gevolg van de verbouwing moest echter ook de opslagruimte van het NoVaTo-materiaal ontruimd worden. Door de beheerder is vervangende ruimte elders in het gebouw aangeboden, maar deze is voor de zware boekenkasten waar alle fotoboeken van NoVaTo in bewaard worden, heel lastig te bereiken.

Vanwege deze beperkingen én met in het vooruitzicht dat voor de toekomstige nieuw te bouwen recreatieruimten huur betaald moet worden, heeft het bestuur besloten om Puyckendam te verlaten. Hierdoor komt een einde aan de jarenlange gastvrijheid in Puyckendam. Wij kijken dankbaar terug op jaren van goede samenwerking met vrijwilligers en medewerkers van Puyckendam.

Het materiaal is verhuisd naar de archiefruimte van ‘de Zeestroom’ in de Hoogstraat. Na contact met de gemeente over de ruimteproblemen heeft wethouder De Haas toegezegd dat wij voor tien woensdagen per jaar gebruik mag maken van een leeg lokaal in dit gebouw. De volgende NoVaTo-dag, die als thema ‘het Clemenshuis’ heeft, wordt dus gehouden in ‘de Zeestroom’ Hoogstraat 58a. De bezoektijden blijven ongewijzigd: van 14:00-16:00 uur en van 19:00-21:00 uur.

Wij zijn van mening dat met het beschikbaar komen van deze ruimte, die gekoppeld is aan de archiefruimte, NoVaTo meer en beter tegemoet kan komen aan vragen en wensen van geïnteresseerden. Bezoekers dienen wel rekening te houden met de beperkte parkeerruimte in de straat. Bij de foto's is ook een plattegrond waar de Zeestroom gelegen is.

Graag tot ziens in ‘De Zeestroom’! Het bestuur van NoVato

Foto's redactie BON