Datum: 04-08-2020 - 07:15
02
feb
'14

Pausenquête: ruim 1600 reacties vanuit de Bollenstreek.

“Schep meer ruimte in de kerk voor een bijdetijdse beleving van liefde en seksualiteit. Heb respect voor het anders zijn van anderen. Weiger nooit de communie. Ga verantwoord om met elkaar en met de Kerk en haar leer over liefde, trouw en seksualiteit. Hef het verbod op....

voorbehoedmiddelen op. Respecteer de wijze waarop mensen als hetero- of homostellen samenleven en liefdevolle ouders willen zijn. Liefde is een geschenk van God. wie daaromtrent de gebrokenheid ervaart moet kunnen rekenen op barmhartigheid en een nieuwe kans. En schaf het verplichte celibaat af.”

Synode over gezin

Deze conclusies kunnen in grote lijn getrokken worden uit de resultaten van de pausenquête die in de RK-parochie Sint Maarten in de Bollenstreek is gehouden. Na de vieringen van Kerstmis 2013 kregen de kerkgangers in zeven kerken aan de kerkdeur de enquête op papier uitgereikt.

Aanleiding voor deze pausenquête was de aankondiging van paus Franciscus om in het najaar van 2014 in Rome een bisschoppensynode bijeen te roepen over vragen rond huwelijk, gezin, en de beleving van samen leven en seksualiteit. De paus gaf aan geïnteresseerd te zijn te vernemen hoe over deze zaken lokaal wordt gedacht.

Reacties massaal en persoonlijk
Pastoor Goumans: “Er is massaal gereageerd. Maar liefst 1654 reacties kwamen er binnen. De meeste vragen konden met ja of nee beantwoord worden. Maar men heeft ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een persoonlijke reactie te geven. Opvallend was hoe blij men was om gehoord te worden. De tijd is duidelijk rijp om als kerk niet belerend maar luisterend te midden van mensen te staan. Ook valt op hoezeer mensen de openheid van paus Franciscus waarderen - en wij als pastores worden aangespoord om daarin mee te gaan: om met die open houding de kerk meer bij de tijd te brengen.

Leven en laten leven, zo zou je veel reacties kunnen samenvatten en eveneens lieven en laten lieven, want liefde laat zich niet dwingen. Uit de resultaten blijkt dat men het de verantwoordelijkheid van mensen zelf acht om respectvol met elkaar de liefde vorm te geven op een wijze die bij ieders eigenheid past. 80% van de respondenten is het niet eens met de leer van de kerk over homoseksualiteit. 97% vindt dat de kerk het gebruik van voorbehoedsmiddelen moet toestaan. 91% vindt dat de communie niet mag worden geweigerd aan gescheiden mensen die hertrouwd zijn. 96% vindt hetzelfde als het gaat om praktiserende homo’s.

Voor mij blijkt dat het kennelijk de hoogste tijd is om in de kerk zaken rondom huwelijk en gezin opnieuw te doordenken. Het is duidelijk: de respondenten willen ruimte voor de beleving van seksualiteit in de vele varianten die de liefde kent en die passen bij de eigen geaardheid van mensen. De kerk in deze thema’s bij de tijd brengen is een belangrijke pastorale opdracht. Zowel voor de wereldkerk als voor de parochie.”

De resultaten van de pausenquête zullen worden toegestuurd aan de paus en aan de bisschop van Rotterdam, mgr. J. van den Hende.

Alle resultaten kunt u nalezen op de volgende link, klik hier. (PDF)