Datum: 30-03-2023 - 13:50
01
feb
'14

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: politieke partijen promoten zich op BON.

Op 19 maart 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen, met nog twee maanden te gaan willen plaatselijke politieke partijen zich aan u voorstellen via de website van Blik Op Noordwijkerhout. De VVD afdeling Noordwijkerhout & De Zilk presenteert de lijst met kandidaten...

voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. U kunt via de advertenties of onder "uitgelicht" aan de linkerkant van uw scherm naar de websites van de partijen gaan en hier zult u tot aan de verkiezingen van het actuele verkiezingsnieuws worden voorzien. Klik hier voor de website.

 

VVD Noordwijkerhout- De Zilk presenteert kandidaten
Het bestuur van de VVD Noordwijkerhout – De Zilk is trots op de lijst met kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten zijn betrokken, integere en deskundige mensen; enthousiaste kandidaten met verschillende, elkaar aanvullende kwaliteiten. Er is een mooie mix van kandidaten die al meerdere jaren ervaring hebben in de gemeenteraad en de dossiers inmiddels goed beheersen, en nieuwkomers die met veel energie zich zullen inzetten voor onze gemeente.

De lijst wordt aangevoerd door Martijn Bilars
, de huidige fractievoorzitter. Hij is sinds 8 jaar lid van de fractie, waarvan 5 jaar als fractievoorzitter. Martijn is tevens al vele jaren manager in de zorg. “Noordwijkerhout is een prachtig dorp met een rijk verenigingsleven in een streek met grote kansen voor inwoners en voor ondernemers. De VVD in Noordwijkerhout is een sterke lokaalgerichte vereniging, die zich inzet voor alle inwoners van onze woonkernen, en die de ondernemers in het bijzonder een warm hart toedraagt. Mijn betrokkenheid en enthousiasme om mij in te zetten voor de belangen van Noordwijkerhout en de Zilk zijn na 8 jaar nog steeds onverminderd groot. Ik heb dan ook veel zin in de komende 4 jaar, die van groot belang gaan worden voor Noordwijkerhout en de Bollenstreek!”

Nummer 2 is Hans Knapp. Al ruim 40 jaar vervult hij een politieke functie in Noordwijkerhout. Inmiddels heeft hij ruim vier wethoudersperioden achter de rug. ”In de afgelopen decennia heb ik mij voortdurend ingezet om voor alle burgers een mooie leefomgeving te ‘bouwen’ zonder dat het fijnmazige karakter van ons dorp is aangetast. Ik hecht veel waarde aan een prudent financieel beleid en dat wij onze spaargelden in onze lokale gemeenschap investeren. Het blijft mijn aandacht houden om de ondernemers te stimuleren om leegstanden te verminderen en ze te enthousiasmeren voor een actief centrumplan. Een strategische samenwerking in de regio is noodzakelijk, maar het is mijn visie dat er voor ons dorp een volwaardige zelfstandigheid moet overblijven.”

Op nummer 3 staat nieuwkomer Koen Vermeulen uit De Zilk. Koen is voorzitter van Stichting Jeugdwerk De Zilk en zit in het bestuur van Stichting Wassenaar (van Trefcentrum De Duinpan). Op deze manier staat hij midden in de Zilker gemeenschap. “Voor de komende jaren moeten we doorpakken om De Zilk ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarvoor is woningbouw nodig. Voorzieningen als winkels en verenigingen etc. hebben alleen een toekomst als er voldoende inwoners zijn.” In het dagelijks leven is Koen ondernemer.

Op nummer 4 staat Marc Cramer. Marc is in het dagelijks leven IT consultant bij Ordina en is nu al gemeenteraadslid voor de VVD Noordwijkerhout – De Zilk. “Namens de VVD zit ik in de commissie Ruimte & Wonen. In deze commissie worden bouwplannen voor Noordwijkerhout en De Zilk besproken. De afgelopen 4 jaar is er veel bereikt: in Noordwijkerhout vernieuwing van woningen aan de Hoogstraat en de Nieuwe Duinstraat, nieuwbouw Castellum in Mossenest 2 en natuurlijk het nieuwe Puyckendam. Verder zijn er 2 nieuwe scholen gerealiseerd: De Victorschool en De Prinsenhof. Ook in De Zilk zijn veel plannen gerealiseerd: Het Hanenhof, de nieuwe sportvelden voor de voetbal en de tennis vereniging, de renovatie van de Duinpan en de bouw van de nieuwe school, de Egelantier. Voor onze ondernemers wordt het industrieterrein aan de Delfweg uitgebreid.”

Op nummer 5 staat Michael van Dormolen.
Samen met Marc heeft Michael een aantal jaren in het bestuur van de lokale VVD gezeten en de afgelopen jaren in de gemeenteraad. “Gezonde gemeentefinanciën, goed risicomanagement en de samenwerking in de regio zijn mijn specialisme. Ik wil bijdragen aan een gemeente die kwaliteit biedt aan haar burgers. Vanuit zelfstandigheid en met veel samenwerking in de regio waar dat onze burgers en de streek ten goede komt. Daarnaast moet de gemeente lokale ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen, zij zijn een belangrijke economische motor voor onze samenleving.” Michael is zelf ook ondernemer.

Op nummer 6 staat Paul Jansen. Paul zit als raadslid namens de VVD in de commissie Samenlevingszaken. “In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik handel nationaal en internationaal in delicatessen. Ik voetbal bij VVSB en ben lid van De Kaninefaaten. Ik de afgelopen 4 jaren heb ik mijn steentje heb bijgedragen aan belangrijke zaken als de zorg (voor jong en oud), infrastructuur, verenigingsleven en onderwijs. Belangrijke uitdagingen voor de komende periode zijn het behoud van onze zelfstandigheid enerzijds, en anderzijds kwalitatief goede zorg en diensten voor onze inwoners. Want wie wil er nou niet oud worden in een gezellige en vitale gemeente als Noordwijkerhout? Ik kijk er naar uit om de komende 4 jaar opnieuw mijn steentje hieraan bij te dragen.”

Op nummer 7 staat Eva Augustinus.
Zij zit als raadslid samen met Michael in de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen voor de VVD. “Ik ben werkzaam als accountant bij Ernst & Young waar ik mij nu specialiseer op fraude onderzoeken en tevens op het adviseren bij procesverbeteringen. Daarnaast heb ik een studie bedrijfseconomie afgerond. De laatste vier jaar ben ik actief als raadslid voor de VVD waarbij wij vele successen hebben behaald. Mijn rol als gemeenteraadslid heb ik ingevuld door mijn kennis en ervaringen welke ik in het bedrijfsleven heb opgedaan toe te passen bij de gemeente. De komende periode staat vol met financiële en operationele uitdagingen zoals de intergemeentelijke samenwerking en de bestuurlijke veranderingen vanuit het rijk. Juist bij deze dossiers is het van belang om met een gedegen kennis van zaken zorgvuldige afstemmingen te maken, een doel waarvoor ik mij graag inzet!

Op nummer 8 staat oud VVD bestuursvoorzitter Rob Kool.
In het dagelijks leven is Rob bureauchef bij de Politie. Hij is van mening dat Noordwijkerhout zich verder zal moeten ontwikkelen, moet samenwerken met de regio en toch haar eigen karakter moet behouden. Rob wil daar graag een bijdrage aan leveren. “Ik wil graag toe werken aan een veilig Noordwijkerhout, met kansen voor het individu, voldoende mobiliteit, een goed ondernemers klimaat en een overheid die niet betutteld maar voorwaardenscheppend is.”

Op nummer 9 staat Ronald de Jong.
Van 1998 t/m 2002 was hij al gemeenteraadslid voor de VVD Noordwijkerhout - De Zilk en heeft hij zich vooral ingezet voor alle Zilker belangen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en dat is zichtbaar in alles wat er nu aan (bouw)activiteiten plaatsvindt in De Zilk. “Maar het werk is nooit af. Ik steun vooral de kandidatuur van Koen Vermeulen en reken op zijn verkiezing in de Gemeenteraad.”

Op nummer 10 staat eveneens een nieuwkomer, de 23-jarige Evianne Witteman. Zij heeft een studie bestuurskunde en organisatiewetenschap afgerond. “Tijdens mijn studie heb ik de specialisatie ‘veiligheid’ gekozen, en daardoor gaat mijn interesse vooral uit naar de veiligheid in Noordwijkerhout. Maar ook vind ik het erg belangrijk dat jongeren meer bezig zijn met de politiek en zich erbij betrokken voelen. Mijn wens voor Noordwijkerhout is dan ook; een schoon, veilig en gezellig Noordwijkerhout met een gezonde financiële positie en zoveel mogelijk vrijheid voor de inwoners om hun eigen leven in te richten zoals zij dat willen”.

Meer informatie over de kandidaten en de volledige kandidatenlijst kunt u vinden op www.vvd-noordwijkerhout.nl en onze facebook pagina.