Datum: 31-03-2023 - 18:58
30
jan
'14

Vinden van huurwoning per 1 april eenvoudiger.

Woningzoekenden in de regio Holland Rijnland kunnen vanaf 1 april makkelijker een huurwoning vinden. Via de handige website www.woningnethollandrijnland.nl krijgen ze de mogelijkheid om in maar liefst 14 gemeenten waaronder Noordwijkerhout te zoeken naar een vrije huurwoning....

Bovendien gelden er vanaf die datum nieuwe en duidelijkere regels.

60.000 huurwoningen, 14 gemeenten
De 19 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland bezitten samen 60.000 verhuurbare woningen in 14 gemeenten. Om deze woningen beter te verdelen is de nieuwe website www.woningnethollandrijnland.nl gemaakt. De site gaat 1 april online en vervangt de websites van Woonzicht en Woonmarkt Rijnstreek. Alle ingeschreven woningzoekenden (70.000) in de regio kunnen gebruik maken van de website.

Groter zoekgebied, minder kosten
Een belangrijk voordeel van WoningNet Holland Rijnland is dat er gezocht kan worden in een veel groter zoekgebied. Zo kan iemand uit Lisse eenvoudig een huis huren in Alphen aan den Rijn. De website van WoningNet biedt nog meer voordelen. Op de site staat niet alleen uitgebreide informatie over de woning, maar ook over de buurt. Ook ziet de woningzoekende direct hoe groot zijn of haar kans is op een woning. Een digitale woonkrant‐op‐maat geeft de woningzoekende informatie over die huurwoningen die hij of zij zoekt. Bovendien gaan de (jaarlijkse) inschrijfkosten omlaag naar 10 euro.

Inschrijftijd bepalend

Toewijzing van huurwoningen gebeurt vanaf 1 april op basis van inschrijftijd. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe groter de kans op een vrije huurwoning. Voor
woningzoekenden uit de Rijnstreek en voor starters uit Holland Rijnland verandert er dus niets. Voor mensen die een huurwoning achterlaten (de zogenaamde doorstromers) uit Holland Rijnland is dit een belangrijke verandering. Zij kregen bij Woonzicht woonwaardepunten toegekend, omdat zij een woning achterlieten. Bij de start van WoningNet Holland Rijnland worden deze woonwaarde‐punten in één keer omgezet naar inschrijftijd. Voor elk jaar aan woonwaarde, krijgen doorstromers van Woonzicht een maand extra inschrijftijd. Op deze wijze blijft de slaagkans voor de meeste doorstromers praktisch gelijk. De inschrijftijd van alle ingeschreven woningzoekenden wordt automatisch overgezet naar WoningNet Holland Rijnland. Zij hoeven hiervoor dus niets te doen.

Overgang
De laatste twee weken van maart worden alle gegevens overgezet naar WoningNet Holland Rijnland. Hierdoor is in deze periode geen woningaanbod. Alle ingeschreven
woningzoekenden worden eind maart via een brief persoonlijk op de hoogte gebracht van hun inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland.