Datum: 16-07-2020 - 18:39
24
jan
'14

NZLokaal mag huiswerk opnieuw doen.

In de commissievergadering van BAM had de nieuwe lokale partij NZLokaal spreekrecht aangevraagd en natuurlijk ook gekregen. Namens deze partij sprak de heer Brouwer en zijn betoog ging over de oude politiek en gemeenschappelijke regelingen. Waarbij de plannen van vergaande...

samenwerking in de Bollenstreek en de mogelijke uitbreiding van allerlei groepen, commissies en ambtenaren en de extra kosten die daarbij van toepassing zijn. Er ontstaat dan een Bollenraad die ver verwijderd staat van de 'lastig vragen stellende' burgers en directe democratische controle. NZLokaal maakt zich hierover zorgen en ziet dat verschillende politieke partijen bezig zijn dit proces te versnellen en het proberen voor de gemeenteraadsverkiezingen er doorheen 'te jassen'.

NZLokaal wil dat de burgers van Noordwijkerhout en De Zilk zich bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen uitspreken of ze deze vergaande samenwerking wel willen. Ook de toenemende bureaucratie werkt verstikkend en het gaat klauwen met geld kosten. Volgens de partij zal het komende jaar maar liefst 26,6 % van de begroting van deze gemeente naar de gemeenschappelijke regeling gaan en in 2015 zal dat toenemen tot 50%. De partij roept dan ook de politiek op om de regeling tot na de verkiezingen op te schorten, zodat de nieuwe raad de uiteindelijke beslissing kan en mag nemen, aldus de heer Brouwer van NZLokaal.

Daarna kregen de andere (oude) partijen de mogelijkheid te reageren op het betoog van de heer Brouwer. De heer Beugelsdijk van het CDA kon uit verhaal niet opmaken of de nieuwe partij nu voor of tegen samenwerking was. De Brouwer gaf als antwoord dat zijn partij wel wil samenwerken, maar niet die vergaande gemeenschappelijke regeling, men wil het overgrote deel zelf als gemeente kunnen beslissen.

De heer Wiebes van D66 legde het vuur een beetje aan de schenen bij de heer Brouwer en vroeg aan hem of hij wist naar welke drie gemeenschappelijke regelingen het geld (de 26%) toe zou gaan. Daar kon de heer Brouwer geen antwoord op geven, waarop de heer Wiebes uitlegde dat het overgrote deel van de 26,6% van het geld gaat naar uitvoering van de bijstand, de Maregroep (de sociale werkplaats), brandweer (welke van overheidswege zelfs verplicht regionaal is). Dit zijn allemaal uitgaves die je als gemeente niet alleen wil en kan doen, wil je het teniminste goed doen. Het kleinste gedeelte in deze begroting gaat naar de werkelijke kosten van de gemeenschappelijke regeling.

Tevens werden er vraagtekens gezet dat de huidige partijen de boel wilde versnellen, volgens hen wordt het zelfs door allerlei omstandigheden vertraagd. De besluitvorming zou eind januari plaatsvinden maar is al uitgesteld tot eind februari en volgens de burgemeester valt de uiteindelijke beslissing (wat al bekend was) pas na de verkiezingen. Men zit nog in de fase van voorstellen doen, dus van even 'er doorheen jassen' is volgens de andere partijen en de burgemeester totaal geen sprake.

 

De heer Janson gaf de tip aan de heer Brouwer mee om op de website van de Gemeente Teylingen te gaan kijken, omdat bij hem het idee leeft dat de heer Brouwer een informatieachterstand heeft. De heren Brouwer van GroenLinks en Dormolen van de VVD gaven ook de andere heer Brouwer aan dat hij zich moet gaan inleven hoe dit lange proces tot stand is gekomen en de kritische houding van Noordwijkerhout in dit proces. Volgens de beide heren mist de heer Brouwer van NZLokaal deze leerschool.

Wilt het volledige item van dit spreekrecht beluisteren, dan kunt u naar de website gaan van de gemeente Noordwijkerhout, klik hier. Klik het menu open en ga naar item 2: spreekrecht.