Datum: 26-03-2023 - 15:10
23
jan
'14

Wethouder Vissers tevreden over samenwerking afvalwaterketen, onze regio is koploper.

De Visitatiecommissie Waterketen van voozitter Karla Peijs heeft de 27 gemeenten die met het hoogheemraadschap van Rijnland samenwerken in de (afval) waterketen de landelijke status van koploper toegekend. Dat staat in het rapport dat de commissie vandaag heeft aangeboden aan minister...

Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het hoogheemraadschap werkt samen met gemeenten binnen vijf clusters: Kennemerland, Bollenstreek (waaronder Noordwijkerhout), Leidse Regio, Midden Holland en Holland-Rijnland Oost. Voorzitter Karla Peijs: “We hebben bij onze eindbeoordeling gekeken naar het ambitieniveau voor de kostenbesparing, de concreetheid van de plannen en de implementatie daarvan.”

De criteria voor de samenwerking zijn als volgt toegelicht:
Ambitieniveau, omdat het hoogheemraadschap en de 27 gemeenten een intentieverklaring hebben ondertekend met een besparingsdoel van € 24 miljoen; Concreetheid, want de commissie heeft per cluster gedetailleerde informatie ontvangen, waarin concrete maatregelen zijn benoemd, wanneer deze zijn of worden uitgevoerd en welke besparing deze opleveren; Implementatie van de plannen, want de maatregelen zijn deels uitgevoerd en voor zover nog niet wel ingepland. De uitvoering wordt bovendien gemonitord.

De visitatiecommissie publiceert voor half februari een notitie met nadere informatie over alle  visitatiebezoeken op de website www.samenwerkenaanwater.nl/visitatie.

In een eerste reactie op het rapport stelt hoogheemraad Hans Schouffoer “natuurlijk blij” te zijn met deze beoordeling. “We voelen ons gesteund in onze werkwijze met de 3 K’s:  Kosten vermindering, Kwaliteitsverbetering en onderlinge kennisdeling, zodat de personele Kwetsbaarheid van de organisaties afneemt.”

Ook wethouder Marcel Vissers van Noordwijkerhout, bestuurlijk trekker van het cluster Bollenstreek, toont zich tevreden over de voortgang van de samenwerking: ‘Dit geeft ons extra motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan. Het verplicht ons om deze voorsprong niet alleen te koesteren, maar de hoge verwachtingen ook echt samen waar te maken.’