Datum: 10-08-2020 - 22:06
18
jan
'14

Voedselbank neemt nieuwe ruimte in de Maasgaarde officieel in gebruik.

Vrijdag 17 januari is de nieuwe ruimte voor de Voedselbank Noordwijkerhout in de Maasgaarde aan de Herenweg officieel in gebruik genomen. Piet van Haaster die de Voedselbank een warm hart toedraagt, kreeg de eer om met de sleutel de toegang te openen van de nieuwe ruimte....

Voorzitter Henk de Leeuw van de Voedselbank gaf in zijn toespraak aan erg verheugd te zijn met de nieuwe ruimte. Maar er was ook nog een verrassing voor de Voedselbank Noordwijkerhout/Noordwijk/Katwijk, afgevaardigden van de Rotaryclub Noordwijk en Omstreken maakten bekend aan de Voedselbank een mooi bedrag te schenken van maar liefst € 3000,-.

Geschiedenis van de Voedselbank.

Sinds we juli 2011 onze locatie aan de ’s Gravendamseweg in Voorhout moesten opgeven zijn we steeds onder dak gekomen dank zij de onbaatzuchtige hulp van inwoners van Noordwijkerhout. Het is ons gelukt om, dank zij dit aanbod, onze deelnemers steeds weer van een pakket levensmiddelen te voorzien dat ze helpt om ook met weinig financiële middelen de week door te komen. Helaas waren het steeds tijdelijke onderkomens en waren we gedwongen om de voorraden op andere plekken op te slaan, wat het werken niet eenvoudiger maakt. Inmiddels zaten we al op de tweede locatie en de derde zou nog volgen en we hadden inmiddels 28 deelnemende huishoudens, ca 100 personen.

We waren dan ook heel blij met de vraag van de Stichting Maasgaarde of we een plek wilden in de nieuwbouw. We hebben meteen ja gezegd tegen een prachtige uitdeelruimte en een grote opslagruimte waarin we al onze voorraden, en dat is veel na een inzameling die voor 4 maanden voldoende moet zijn,  kwijt kunnen. Het was niet zo dat we er gewoon in konden trekken. De financiën voor de nieuwbouw lieten dit niet toe. Maar net als met de locaties hadden we ook hier geluk. Dank zij substantiële bijdragen van ons zelf, van de Caritasinstellingen van Noordwijkerhout en van het Bisdom Rotterdam en van een inwoner van Noordwijkerhout die ons welgezind is werd € 41.000,- bijeengebracht, een bedrag ruim voldoende om ons aandeel in de nieuwbouw te bekostigen en om de nodige hulpmiddelen te kopen nodig om efficiënt te kunnen werken. Neem daarnaast ook de hulp van de vele vrijwilligers en ondernemers die zorgden voor tafels, stoelen en stellingen, lampen en gordijnrails en die hielpen met inrichten. Gelukkig hielpen ons VAV van de Berg en van Meeuwenoord met hun vrachtwagens, zodat we binnen veertien dagen konden verhuizen en inrichten.

Sinds 28 november delen we nu uit en inmiddels is het aantal deelnemende huishoudens gestegen naar 40 (ca 120 personen). Dank zij veel gulle gevers konden we met Sinterklaas en met Kerstmis de deelnemers ook verblijden met mooie geschenken en een prachtig Kerstpakket. Omdat we nu weer in rustig vaarwater zijn gekomen willen we ons verdeelpunt nu officieel openen in het bijzijn van de geldgevers, de sponsors en onze vrijwilligers.

Foto's Cees van Zelst