08
jan
'14

Marcel Wiebes lijsttrekker en Bert Gotink kandidaat wethouder voor D66 Noordwijkerhout

Bert Gotink, die met een korte onderbreking vijftien jaar het D66-geluid in de Noordwijkerhoutse politiek heeft vertegenwoordigd, geeft het stokje voor de komende verkiezingen over aan Marcel Wiebes. Wiebes is zeker geen onbekende in de Noordwijkerhoutse politiek: al drie...

raadsperiodes lang is hij  actief als burgerraadslid, de laatste 8 jaar in de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen. Marcel Wiebes is ondernemer, eigenaar van een belastingadvieskantoor, en geldt als de financieel specialist van de fractie.

Bert Gotink zal als lijstduwer op de lijst staan, maar als het aan D66 en Bert ligt is dit zeker niet zijn afscheid van de lokale politiek: hij is namelijk de wethouderskandidaat van de Democraten.

Nummer twee op de lijst is Henk van der Wal. De bouwkundige en voormalig politie-ambtenaar is evenmin een onbekende. Reeds eerder heeft hij D66 vier jaar lang in de raad vertegenwoordigd en de afgelopen vier jaar was hij als burgerraadslid actief in de commissie Ruimte en Wonen.

De derde plaats op de lijst wordt ingenomen door René Uitterhoeve. René, van huis uit ICT-deskundige, heeft nog geen vertegenwoordigende functie vervult, maar heeft de afgelopen jaren al wel met de fractie meegedraaid. Hij is dan ook bekend met alle dossiers. Ans Gerritsen op plaats 4 en Loes Roosenbeek op plaats 5 completeren de lijst van verkiesbare kandidaten.

Jenny Brama, die 16 jaren voor D66 actief is geweest (12 jaar als raadslid en 4 jaar als burgerraadslid), neemt aan het eind van de huidige periode afscheid.

Marcel Wiebes: “Ik voel me vereerd dat ik het vele goede werk van Bert en Jenny mag voortzetten. Ik weet zeker dat hun aanwezigheid in de raad gemist zal worden. Maar met deze lijst kijken wij vol vertrouwen uit naar de komende verkiezingen. We hebben de afgelopen periode laten zien waar wij voor staan: constructief inhoudelijke politiek die gericht is op het versterken van de positie van de gemeente en haar inwoners, zodat deze kunnen blijven rekenen op adequate voorzieningen en een prettige woonomgeving. Coalitieverantwoordelijkheid gaan we daarbij niet uit de weg, en met Bert Gotink hebben we een zeer gekwalificeerde kandidaat om daar invulling aan te geven.”