Datum: 26-03-2023 - 14:02
06
jan
'14

Jeugdwerk De Zilk eigenaar van eigen ‘Honk’.

Per 1 januari 2014 is Jeugdwerk De Zilk volledig eigenaar van hun eigen Honk aan de Sportlaan. Het houten chalet, dat als tijdelijke huisvesting zou gaan dienen, heeft nu een permanente bestemming gekregen en zal de komende 20 jaar eigendom zijn van het Jeugdwerk. De akte...

is ondertekend, de vergunningen zijn verstrekt en de vereiste verbouwingen zijn gerealiseerd. De komende maanden zal er nog gewerkt worden aan het vernieuwen en aanvullen van de inrichting. Daarnaast wordt ook gewerkt aan verbeteringen om het gebouw nog duurzamer te maken, zodat het nog zeker 20 jaar gebruikt kan worden. Zo worden er o.a. zonnecollectoren op het dak geplaatst.

Vijf jaar geleden, Op 18 januari 2009 verhuisde Jeugdwerk De Zilk van hun oude Honk aan de Beeklaan, (voor de ouderen onder ons ook wel bekend als Walk-Inn), naar het tijdelijke onderkomen aan de Sportlaan. Jarenlang had men elke gulden en euro opzij gelegd om de verhuizing naar en de nieuwe aankleding van de eventuele nieuwbouw te kunnen bekostigen. Vele suggesties, bouwlocaties, mogelijkheden en onmogelijkheden zijn de revue gepasseerd.

Uiteindelijk gaf een permanente afkeuring van het oude Honk aan de Beeklaan door de brandweer de doorslag. Hierdoor werd in sneltreinvaart een tijdelijk onderkomen mogelijk gemaakt achter de Duinpan; welke nu dus als permanent bestempeld mag worden. Het Jeugdwerk hoopt in dit Honk nog jaren de Zilkse jeugd te mogen ontvangen bij de Rakkers, Zwervers, Hobbyclub, Chill-Out en de Bouwgroep.

Dit geweldige succes is alleen en uitsluitend bereikt door de jarenlange inzet van de vele Leidsters, Leiders, Bestuursleden en Vrijwilligers van het Jeugdwerk, dank aan iedereen daarvoor!

Foto's PR